Zvolte jazyk

Předsednictvo ČSVTS
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. předseda
Ing. Ludmila Mutínská
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
Ing. Pavel Hercík, Ph.D.
Ing. Romana Hofmanová
Ing. Jan Jarolím
doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. vědecká tajemnice
Ing. Jiří Kratochvíl
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. místopředseda
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. místopředseda
Dozorčí rada ČSVTS
doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. předseda
Ing. Jaroslav Bárta
Ing. Inka Laudová
Ing. Marie Myslivcová
RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.
Výkonná místopředsedkyně ČSVTS
Ing. Zora Vidovencová výkonná místopředsedkyně