Zvolte jazyk

Odborné komise přesednictva

Ekonomická komise

Ing. Ludmila Mutínská – předsedkyně

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

RNDr. Irena Peterková

RNDr. Helena Pokorná

doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Investiční komise

Ing. Zbyněk Raichl, CSc. – předseda

Ing. Jaromír Janeček

Ing. Mojmír Procházka

Ing. Jiří Pýcha

Ing. Elena Stibůrková

Komise pro základní dokumenty

JUDr. Vladimír Zamrzla – předseda

Ing. Zdena Dahinterová, EUR ING

Ing. Jan Chaloupka

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Ing. Pavel Tersch, CSc.