Seznam členských spolků v budově Novotného lávka 5

 • Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, z.s. ( 250)
 • Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s. ( 235)
 • Česká asociace pro geoinformace z.s. ( 271)
 • Česká elektrotechnická společnost, z.s. ( 205)
 • Česká energetická společnost, z.s. ( 204)
 • Česká lesnická společnost, z. s. ( 224)
 • Česká marketingová společnost, z.s. ( 273)
 • Česká metrologická společnost, z.s. ( 232)
 • Česká silniční společnost z.s. ( 228)
 • Česká společnost pro jakost, z.s. ( 220)
 • Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku z.s. ( 221)
 • Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s. ( 274)
 • Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s. ( 254)
 • Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s. ( 251)
 • Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s. ( 230)
 • Česká společnost průmyslové chemie ( 207)
 • Česká společnost rostlinolékařská, z. s. ( 289)
 • Česká stavební společnost z.s. ( 208)
 • Česká strojnická společnost z.s. ( 206)
 • Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku, z.s. ( 218)
 • Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s. ( 264)
 • Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s. ( 233)
 • Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s. ( 202)
 • Česká zemědělská společnost, z.s. ( 214)
 • Českomoravská společnost soudních znalců, z.s. ( 287)
 • Český komitét pro vědecké řízení z.s. ( 223)
 • Český spolek pro péči o životní prostředí ( 215)
 • Český svaz geodetů a kartografů, z.s. ( 217)
 • Hornický spolek ( 203)
 • Pražská vědeckotechnická společnost ( 269)
 • Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. ( 266)
 • Silikátová společnost České Republiky z.s. ( 210)
 • Společenstvo drobného podnikání, z. s. ( 216)
 • Společnost pro techniku prostředí, z. s. ( 219)
 • Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku ( 255)
 • Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s. ( 243)
 • Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. ( 229)
 • Společnost tisku, z.s. ( 227)