Zvolte jazyk

Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga
seznam laureátů

 

Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga vyjadřuje uznání za mimořádné osobní zásluhy o rozvoj vědy, techniky, zásluhy o organizaci profesního sdružování vědeckotechnické a inženýrské komunity, zásluhy o výchovu mladé vědecké, technické a inženýrské inteligence a mimořádné osobní zásluhy při spolupráci partnerských vědeckotechnických a inženýrských asociací s Českým svazem vědeckotechnických společností, z.s.

Ocenění udělená při příležitosti 20. výročí založení ČSVTS
Datum předání: 17. 3. 2010

 1. prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.
  In memoriam
  první rektor Českého vysokého učení technického v Praze po „sametové revoluci“
 2. Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
  první předsedkyně nově ustaveného Českého svazu vědeckotechnických společností v roce 1990, předsedkyně Společnosti dopravy a Klubu žen ČSVTS
 3. Dr.- Ing. Willi Fuchs
  výkonný ředitel Svazu německých inženýrů VDI
 4. doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
  předseda Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
 5. Paní Deng Nan
  výkonná místopředsedkyně a první tajemnice Čínského svazu vědy a techniky (China Association for Science and Technology)
 6. Ing. Martin Jahn, MBA
  člen Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace a generální ředitel VOLKSWAGEN GROUP pro Rusko

Ocenění udělená při příležitosti 25. výročí založení ČSVTS
Datum předání: 28. 5. 2015

 1. Ing. Marwan Abdelhamid
  prezident WFEO - Světové federace inženýrských organizací
 2. doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING
  čestný předseda Českého svazu vědeckotechnických společností, prezident Odborné společnosti letecké ČR
 3. doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING
  místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností, prezident Českého národního výboru FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací)
 4. Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING
  generální sekretářka Českého národního výboru FEANI
 5. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
  předseda Akademie věd České republiky
 6. prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D.
  prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností ZSVTS
 7. Ing. Jaroslav Hanák
  prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
 8. Ing. Helena Rybínová, CSc.
  tajemnice České společnosti pro zdravotnickou techniku
 9. pan Sisir Kumar Banerjee, FIE
  prezident The Institution of Engineers (India)

Ocenění udělená v roce 2016

 1. prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.
  bývalý předseda Českého svazu vědeckotechnických společností a bývalý dlouholetý předseda České elektrotechnické společnosti
  o datum předání: 1. 12. 2016
 2. Ing. Petr Hrdlička, CSc.
  člen České automobilové společnosti
  o datum předání: 20. 12. 2016

Ocenění udělená v roce 2017

 

 1. prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
  bývalá dlouholetá ředitelka DTO CZ, s. r. o. (dům techniky v Ostravě)
  o datum předání: 25. 10. 2017
 2. doc. Ing. František Hezoučký
  bývalý ředitel výstavby jaderné elektrárny Temelín
  o datum předání: 8. 11. 2017

Ocenění udělená v roce 2018

 1. prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
  významná členka a funkcionářka Biotechnologické společnosti z. s.
  o datum předání: 10. 5. 2018
 2. prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.
  významný člen a funkcionář Biotechnologické společnosti z. s.
  o datum předání: 10. 5. 2018
 3. Ing. Jan Czudek
  generální ředitel Třineckých železáren, a.s. a člen České hutnické společnosti, z. s.
  o datum předání: 15. 5. 2018
 4. Ing. Josef Proškovec, CSc.
  In memoriam
  významný člen Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z. s.
  o datum předání 10. 5. 2018