xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

Seznam členských spolků

201    Česká hutnická společnost, z.s.
osoby: Ing. Jaroslav Pindor, PhD, Ing. Jan Kobielusz, telefon: 558 535 273, 558 535 273

202    Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
osoby: Ing. Václav Bečvář, CSc., Mgr. Mark Rieder, telefon: 221 082 386,

203    Hornický spolek
osoby: Ing. Miroslav Hakl, Ph.D., Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., telefon: 221 082 356, 223 122 837

204    Česká energetická společnost, z.s.
osoby: Ing. Ivana Švarcová, Ing. Pavel Kraják, telefon: 221 082 398,

205    Česká elektrotechnická společnost, z.s.
osoby: , prof. Ing. Jan Macháč, DrSc., telefon: 221 082 256,

206    Česká strojnická společnost z.s.
osoby: Hana Valentová, Ing. Přemysl Malý, CSc., telefon: 221 082 203, 221 082 203

207    Česká společnost průmyslové chemie
osoby: RNDr. Helena Pokorná, doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., telefon: 221 082 383, 476 165 614

208    Česká stavební společnost z.s.
osoby: Chloupková Dagmar, prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc., telefon: 221 082 205, 221 082 397

209    Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná, z.s.
osoby: Jaroslava Pejšová, Ing. Václav Křivohlávek, CSc., telefon: 221 082 376, 221 082 376

210    Silikátová společnost ČR z.s.
osoby: Ing. Jan Luxa Ph.D., Dr. Ing. Michal Přibyl, telefon: 604716447, 224390811

212    Společnost dopravy z.s.
osoby: Ing. Marcela Kleinová, Ing. Květoslava Kořínková, CSc., telefon: 221 082 336, 602 376 082

213    Česká potravinářská společnost, z.s.
osoby: Ing. Inka Laudová, Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc., telefon: 605229644, 604 677 792

214    Česká zemědělská společnost, z.s.
osoby: Ing. Antonín Svoboda, doc. Ing.Adolf Rybka, CSc., telefon: 221 082 270, 724 888 912

215    Český spolek pro péči o životní prostředí
osoby: RNDr. Vlastimila Mikulová, Ing. Jan Jarolím, telefon: 603 511 977, 736 414 463

216    Společenstvo drobného podnikání, z.s.
osoby: Ing. Pavla Davidová, PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc ., telefon: 221 082 335, 606 605 043

217    Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
osoby: Ing. Jana Chudobová, Ing. Václav Šanda, telefon: 221 082 374, 602 157 621

218    Česká vědeckotechnická spol. pro aplik. kyber. a informatiku, z.s.
osoby: , doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc., telefon: ,

219    Společnost pro techniku prostředí, z.s.
osoby: Ing. Marek Mádr, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., telefon: 221 082 353,

220    Česká společnost pro jakost, z.s.
osoby: Petr Koten, Ing. Elena Stibůrková, telefon: 221 082 602, 221 082 269

221    Česká společnost pro manipulaci s materiálem -logistiku z.s.
osoby: Zuzana Zemanová, Miroslav Zelený, telefon: 221 082 334,

223    Český komitét pro vědecké řízení z.s.
osoby: JUDr. Ing. Josef Zouhar, DrSc., doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D., telefon: 221 082 279, 603 959 560

224    Česká lesnická společnost, z.s.
osoby: Zdeněk Vacek, Ing. Pavel Draštík, telefon: 221 082 384, 725 100 160

226    Česká slévárenská společnost, z.s.
osoby: Mgr. František Urbánek, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., telefon: 542 214 481,

227    Společnost tisku, z.s.
osoby: Ludmila Belicová, Vladimír Lukeš, telefon: 221 082 272,

228    Česká silniční společnost z.s.
osoby: Ing. Tomáš Vacek, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., telefon: 221 082 388, 221 082 388

229    Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.
osoby: Ludmila Belicová, Ing. Jan Gojný, Ph.D., telefon: 221 082 272,

230    Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.
osoby: Ing. Helena Rybínová, CSc., Ing. Jiří Petráček, telefon: 221 082 378,

232    Česká metrologická společnost, z.s.
osoby: Ivana Vidimová, Ing. František Hnízdil, telefon: 221 082 382,

233    Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
osoby: , Josef Ptáček, telefon: 221 082 286,

234    Odborná společnost letecká ČR, z.s.
osoby: Ing. Jan Roháč, Ph.D., Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EURING., telefon: ,

235    Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s.
osoby: , JUDr. Vladimír Zamrzla, telefon: ,

242    Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.
osoby: Miroslava Voráčková, Mgr. Lukáš Zmeškal, telefon: 605 161 711, 775 212 319

243    Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS z.s.
osoby: Zora Jírová, RNDr. Irena Peterková, telefon: 221 082 222, 221 082 222

244    Česká informační společnost, z.s
osoby: , PhDr. Radka Římanová, telefon: , 603 912 002

247    Klub žen ČSVTS
osoby: Ivana Vidimová, Ing. Květoslava Kořínková , CSc ., telefon: 221 082 382,

249    Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.
osoby: Ing. Jana Běhalová, CSc, Doc.Ing. Stanislav Maňas CSc., telefon: 224 359 342, 224 359 320

250    Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie z.s.
osoby: Ing. Ladislav Michalička, CSc., Ing. Jan Motlík, telefon: 221 082 631, 221 082 631

251    Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.
osoby: Petr Zástěra, Ing. Gustav Chwistek, telefon: 608 445 892, 602 763 523

252    Česká nukleární společnost, z.s.
osoby: Mgr. Vlastimil Koubek, Ing. Daneš Burket, Ph.D.., telefon: 561 104 660, 561 104 665

253    Komora BOZP a PO ČR, z.s.
osoby: , Bc. Jan Klein, telefon: 222119999, 222119999

254    Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.
osoby: Prof. Ing. Jindřich Melcher DrSc, Ing. Jiří Skyva, telefon: , 603157797

255    Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
osoby: Ing. Milan Těšitel, Ing. Petr Vlček, telefon: 602 427 549, 602 493 562

261    Biotechnologická společnost z.s.
osoby: Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.,, prof. ing. Jan Káš, DrSc., telefon: 220 443 153, 220 443 018

262    Spolek pro územní plánování a životní prostředí z.s.
osoby: Pavel Kameník ml., Ing. Pavel Kameník, telefon: ,

263    Česká sklářská společnost, z.s.
osoby: Ing. Jiří Matura, Ing. Petr Beránek, telefon: 739 550 131, 417 570 389

264    Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.
osoby: , Ing. Jiří Samek, CSc, telefon: 221 082 319, 606 600 456

265    Vědeckotechnická společnost ŠKODA
osoby: Ing. Vojtěch Kuna, Ing. Vladimír Janoušek, CSc., telefon: 732 564 954, 379 852 211

266    Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.
osoby: Ing. Antonín Švanda, Ing. Marie Myslivcová, telefon: +420 728 508 308,

267    Slezskomoravský svaz VTS a poboček, z.s.
osoby: Ing. Kateřina Látalová, Ing. Eva Blejchařová, telefon: 595 620 111, 595 620 142

269    Pražská vědeckotechnická společnost, z.s.
osoby: , Karel Neumann, telefon: , 777 841 317

270    Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/ z.s.
osoby: Ing. Ivan Mikeš, Daniela Králová, Dis., telefon: 221 082 258, 221 082 258

271    Česká asociace pro geoinformace z.s.
osoby: (t.č. neobsazeno), doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D., telefon: ,

272    Česká společnost chemická, z.s.
osoby: RNDr. Helena Pokorná, prof. Ing. Jan John, CSc., telefon: 221 082 383,

273    Česká marketingová společnost, z.s.
osoby: Zdeňka Háchová, Ing. Tomáš David, telefon: 221 082 395, 221 082 395

274    Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
osoby: , Ing. Libor Kraus, telefon: , 605 976 195

278    Vědeckotechnický spolek ŽĎAS
osoby: Ing. Zdeněk Formánek, Ing. Vladimír Maleček, telefon: 604 430 884, 737 337 140

279    Česká a slovenská obec dělostřelecká, z.s.
osoby: Jan Klusáček, Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING, telefon: 221082364, 221082364

280    Česká automobilová společnost, z.s.
osoby: Ing. Pavel Brynych, Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., telefon: , 776 637 352

281    Český národní komitét elektrického tepla
osoby: Ing. Ladislav Musil, Ph.D., prof..Ing. Jiří Kožený, CSc.,, telefon: 224 353 968, 377 634 345

282    Český národní komitét IMEKO z.s.
osoby: , prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., telefon: , 603 956 246

283    Česká společnost chemického inženýrství z.s.
osoby: Zuzana Boháčová, Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., telefon: 221 082 248, 220 390 380

284    Vědeckotechnická společnost západních Čech z.s.
osoby: Jaroslav Lorenc, Ing. Libuše Šrámková, telefon: 377 308 355, 377 308 235

285    Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
osoby: Cibulka, Ing. Martin Hrdlička, telefon: ,

286    Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.
osoby: Marta Stašová, prof. Ing. Ivo Černý, CSc., telefon: , 602 517 455

287    Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.
osoby: Ing. Pavel Křenek, Ing. Zdeněk Sekanina, EUR ING, ESc.,, telefon: 221 082 678, 581 111 457

288    KONEC UHLÍ - NOVÁ ENERGIE z.s.
osoby: Ing. Miroslav Hakl, Ph.D., Ing. Vladimír Budinský, MBA, telefon: , 221 082 356

289    Česká společnost rostlinolékařská, z.s.
osoby: Ing. Bořivoj Zbuzek, Ing. Vladimír Řehák, CSc., telefon: 221 082 270, 221 082 265