Zvolte jazyk

O Českém svazu vědeckotechnických společností z.s.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (dále jen Svaz) byl založen v roce 1990 po rozdělení Československé vědeckotechnické společnosti na dva národní svazy a to  Český svaz vědeckotechnických společností a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Jeho aktivity mají dlouholetou tradici a jednotlivé spolky byly postupně zakládány již v první polovině 19. století.

Svaz je samosprávným a dobrovolným svazkem v současné době 67 členů Svazu. Členy Svazu jsou nezávislé a samostatné spolky, jejichž účelem je podpora a rozvoj vědeckotechnických zájmů jejich členů. Členové Svazu vyvíjejí svojí vlastní činnost na základě svých vlastních stanov.

Jejich činnost je zaměřena především na:

  • organizování a pořádání konferencí, seminářů a dalších odborných vzdělávacích akcí
  • prezentaci firem v rámci oborových a firemních dnů
  • zajišťování klubové činnosti vědeckotechnických pracovníků
  • organizování zájezdů na tematicky zaměřené výstavy a veletrhy
  • spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi v oblasti jejich  působnosti


Účel Svazu

Účelem Svazu je zastupování společných zájmů členských spolků, podpora činnosti členů Svazu a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Svaz pro své členy vykonává zejména tyto činnosti:

  • zastupuje a hájí zájmy členů Svazu vůči vnějším subjektům v tuzemsku i zahraničí
  • spravuje majetek  Svazu v zájmu svých členů
  • organizuje dohodnutou odbornou činnost členů Svazu
  • poskytuje služby ekonomického, informačního a technického charakteru členům Svazu
  • podílí se na zajišťování výzkumu, vývoje a inovací


Nejvyšším orgánem Svazu je valná hromada, která je shromážděním všech členů Svazu. Svaz je členem Světové federace inženýrských organizací (WFEO) a Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI). Členové Svazu mají vlastní zahraniční kontakty a jsou zastoupeni v různých mezinárodních organizacích. Svaz pravidelně vydává dvakrát ročně Zpravodaj, který informuje odbornou a laickou veřejnost o činnosti a aktuálním dění v Českém svazu vědeckotechnických společností z.s., v jeho členských organizacích a domech techniky a vytváří tak platformu pro vzájemné sdílení informací.

Svaz je zakladatelem a jediným společníkem domů techniky, které mají právní formu společností s ručením omezeným. Domy techniky jsou vesměs umístěny v moderních objektech a mají rozsáhlé zázemí pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů a další výukové činnosti v technických i obecně vzdělávacích oborech. Většina domů techniky zabezpečuje i vystavovatelské služby a firemní prezentace. Domy techniky působí v Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích a v Ostravě.