Zvolte jazyk

Kalendář událostí

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE X. – Směřování a budoucnost zdravotnických technologií
Od čtvrtek, 13. červen 2024 -  09:20
Do pátek, 14. červen 2024 - 12:30
Shlédnutí : 1178
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakt https://cszt.cz/, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dne 13. – 14. 6. 2024 proběhne tradiční v pořadí již 10tý ročník konference, který se opět koná na tradičním místě, kterým je Dům Techniky v Pardubicích.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těší mne, že se i v dnešní internetové době pravidelně, ale především osobně setkáváme a diskutujeme stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“.  Nad tímto tématem se setkáváme více než 20 let a letošní konference se tak stává jubilejní. Půjde v pořadí již o X. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispívat k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské péči, a v neposlední řadě ti, co pro ně komplexně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci.

Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Rozvoj oboru biomedicínské inženýrství je rychlý, proto jen pregraduální vzdělání nestačí. I zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání, rutinní praxe i veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM).

Je důležité čerpat poznání našich předchůdců, tj. analyticko-synteticky pracovat s obrovským množstvím dat z oblasti zdravotnických technologií a využít je pro přesnější či nové vize a cíle jejich využití. Technizace zdravotnictví jde kupředu stále rychleji. Není to tak dávno co jsme měli k dispozici rentgenový snímek, jednokanálový EKG monitor, defibrilátor a dnes nám do diagnostiky a terapie vstupuje umělá inteligence. Čas ukáže, zda to bude dobrý sluha, který nalezne své uplatnění ve zdravotnictví. Nicméně, věříme snad všichni, že i při stále rostoucím počtu a druhů stále sofistikovanějších zdravotnických prostředků, bude ve všech oborech potřeba lidského faktoru, odborníků se znalostmi, zkušenostmi a kompetenčním rozhraním, které „stroj“ nikdy nenahradí.

Letošní, 10. jubilejní ročník konference „Kvalita zdravotní péče“ je věnován směřování a budoucnosti zdravotnických technologií. Nutnou podmínkou růstu kvality v této oblasti je vzájemná spolupráce a porozumění napříč všemi zdravotnickými odbornostmi. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost jejich použití, hlavních složek kvality zdravotní péče.

Není to úloha lehká a k této otázce trvale a společně přispívají obě odborné společnosti oboru BMI, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

MUDr. František Jurek

Místo Dům Techniky v Pardubicích