Zvolte jazyk

Kalendář událostí

Ko 594-23 MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI s výstavkou měřicí techniky
Od úterý, 18. duben 2023 -  08:30
Do středa, 19. duben 2023 - 14:00
Shlédnutí : 3702
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakt 606 957 233, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá jubilejní 30. mezinárodní konferenci MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI s výstavkou měřicí techniky.

Konference je určena všem pracovníkům průmyslových organizací, metrologických středisek a laboratoří, kteří řídí nebo provádějí metrologické činnosti/procesy, a také dalším zájemcům o metrologii z oblasti školství, vědy a odborné veřejnosti.

Účastníci získají informace nejenom o současném stavu měřicí techniky, ale také o jejím dalším vývoji a aplikacích v laboratorní a výrobní praxi pro dosažení požadované kvality výrobků a služeb, a také o aplikacích informačních technologií v metrologické praxi. Výstava bude probíhat po celou dobu konání konference a účastníkům bude dán dostatečný pro konzultace s výrobci a dodavateli měřicí a zkušební techniky.

30. ročník konference je zaměřen nejenom na novinky měřicí a zkušební techniky pro dané oblasti měření a na specifické oblasti měření, ale také na získání odborných poznatků jak z oblasti legislativní metrologie, tak z oblasti odborné aplikované metrologie, aby získané poznatky byly přínosné pro uplatnění v praxi a rozšířily znalosti účastníků o nové trendy a řešení aktuální problematiky metrologie.

Do programu 30. ročníku konference jsou zařazeny, ve větším rozsahu než v minulých ročnících, odborné přednášky zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných organizací. Posluchači tak budou mít možnost seznámit se s aktuálními informacemi z oblasti metrologické legislativy ČR, s rozdíly mezi českou a slovenskou metrologickou legislativou, a také z oblasti aplikované metrologie zaměřené na posuzování shody se specifikací v praxi.

Na konferenci bude současně představen projekt DCC Digitální kalibrační certifikát, který má přinést výrazný pokrok v digitalizaci výsledků kalibrací a jejich sdílení mezi laboratoří a uživatelem měřidel.

Zajímavá bude také přednáška týkající se srovnání mezi kalibracemi teplotních komor podle evropských norem a podle požadavků NADCAP.

V rámci programu jsou připraveny dva workshopy, na kterých si účastníci konference mohou ověřit své znalosti vdané problematice a získat nové praktické poznatky.

Program konference je koncipován tak, aby poskytla ve vymezeném čase získaní co nejvíce informací s možností uplatnění v praxi. Zároveň je dán dostatečný časový prostor pro setkávání a konzultace s odborníky, stejně jako konzultace s výrobci a dodavateli měřicí techniky.

Na závěr konference obdrží účastníci osvědčení o absolvování, které se bude vztahovat k odborným přednáškám zástupců ÚNMZ, ČMI a odborných organizací. Osvědčením lze doložit zvyšování odborných kompetencí v návaznosti na požadavky systému managementu kvality.

Místo Kongresovém centrum PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
Přihláška a další informace na:https://www.spolky-csvts.cz/cms