Zvolte jazyk

Studenti přivezli medaile z Macaa

CASTIC 2019 MacaoČeský svaz vědeckotechnických společností z.s. dostal opět pozvání od čínského partnera – Čínské asociace pro vědu a techniku CAST k účasti vynikajících studentů na celonárodním finále středoškolské odborné soutěže s názvem CASTIC 2019 (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest).

Tentokrát se finále konalo v exotickém Macau v Číně ve dnech 20. – 26. července 2019 a naši studenti se opět těšili z vekého úspěchu, kdy v obrovské konkurenci 56 zemí získali jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Ocenění studenti:

Stříbrná medaile
Sylva Neradová, Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice 530 09
Název práce: Phosphatases Pho15p dephosphorylate 2-phosphoglycolate
Kategorie: Biochemie a molekulární biologie

Bronzová medaile
Eliška Rajmonová, Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice 109 00
Název práce: Formation and Occurrence of Kummerform Foraminifera
Kategorie: Životní prostředí a engineering

Tomáš Perutka, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
Název práce: Using decompostition group to prove the quadratic reciprocity law
Kategorie: matematika

 

ČSVTS využil možnosti podpořit talentované středoškoláky a zabezpečil jejich účast na této akci. Studenti byli do Číny vybráni hodnotitelskými porotami odborných soutěží, a to v Celostátní přehlídce středoškolské odborné činnosti (Eliška Rajmonová, Tomáš Perutka) a v soutěži „Expo Science AMAVET“ (Sylva Neradová). Výběr studentů by nebyl možný bez spolupráce ČSVTS s organizátory Středoškolské odborné činnosti SOČ, která je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovanou Národním institutem pro další vzdělávání a s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.

Česká republika byla zastoupena už potřetí v 34-leté historii této prestižní soutěže. Jedná se o největší vědeckou akci pro studenty základních a středních škol v Číně. Soutěže se tento rok zúčastnilo 588 finalistů s 437 projekty z 56 zemí světa, včetně Číny. Zahraničních projektů bylo 86, projekty hodnotilo 188 hodnotitelů. Dále své projekty vystavovalo 300 učitelů pracujících s metodikou STEM (STEM je používaná zkratka pro Science, Technology, Engineering, and Mathematics), současně probíhala výstava cca 1 000 kreseb dětí týkajících se vědy a techniky.

Na slavnostní zahájení a také na ukončení akce spojené s předáváním cen přišli nejvyšší představitel Macaa, výkonný vice prezident CAST a předseda organizačního výboru CASTIC 2019 prof. Huai Jinpeng (v červnu vedl delegaci CASTu při návětěvě ČSVTS), zástupci ministerstev, Čínské akademie věd, University of Macao (která hostila soutěž), funkcionáři komunistické strany, významní vědci a další osobnosti.
Soutěž China Adolescents Science and Technology Innovation Contest je organizována na nejvyšší úrovni nejenom organizací China Association for Science and Technology, ale také Ministerstvem školství, Ministerstvem vědy a techniky, Ministerstvem ochrany životního prostředí a dalšími národními institucemi v Číně.

Macao je zvláštní administrativní oblastí Číny od 20. prosince 1999. Čínsko-portugalská společná deklarace z 13. dubna 1987 ukončila téměř 500 let trvající portugalskou správu teritoria (zdroj: mzv.cz). Macao je jiné, velice zajímavé nejenom architekturou, ale též pro nás nezvyklým teplým a příliš vlhkým podnebím.
Byli jsme rádi, když jsme měli prostor ve volném čase prozkoumat historické centrum Macaa, které je na seznamu UNESCO. Mísí se tady portugalská koloniální architektura s čínskými vlivy, budhistickými chrámy, zahradami, ale i moderními budovami a hotely. Úzké klikaté uličky s portugalskými a čínskými názvy jsou přeplněné turisty, kavárničky a restaurace praskají ve švech, většina lidí se proto občerstvuje u stánků a hledá i malinký stín (zejména lidé bez slunečníků), kde by si na chvíli odpočinula. V Macau žije cca 544 tisíc obyvatel, oficiální řečí je kantonština a portugalština.

Pořadatelé nám připravili skvělé podmínky – samotná soutěž se konala ve výstavných halách největšího kasina světa „The Venetian Macao“ na známém Cotai Strip plném dalších kasin umístěných v atraktivních hotelích. Ubytování a stravování nám zajistila University of Macao. Její moderní kampus s veškerou infrastrukturou byl dokončen jenom před 5 lety. Obdivovali jsme knihovnu univerzity s obrovským členěným atriem, která nabízí prostor nejenom ke studiu, ale i k setkávání a dalším aktivitám. Kapacita míst k sezení je 3 000!

Atmosféra soutěže byla vynikající, v přátelském duchu a vzájemné podpoře. K pozitivním stránkám soutěže Sylva Neradová přidává „ochotu a snahu dobrovolníků, jídlo, lokalitu a možnost seznámit se s lidmi z celého světa“. Eliška Rajmonová ke kladům dodává:
Noví přátelé... Soutěž nabízí mnoho možností, kdy navázat nové přátelství. Navíc je to snazší, než se zdá, všichni jedou na jedné vlně, přišli obhájit svůj projekt. Pokud nevíte, jak zahájit rozhovor, není nic jednoduššího, než se zeptat na projekt, poté na zemi, odkud dotyčný pochází.
Exotická destinace... CASTIC se každoročně koná v jiné provincii, tudíž v jiném městě Číny a nominace na tuto soutěž vám tím pádem umožní podívat se tak daleko. Čína je nám vzdálená země a dovolená zde bývá dosti drahá. Soutěžícím z České republiky hradí ČSVTS a čínská strana veškeré výlohy, tudíž je jen na vás kolik už utratíte za dárky a podobně.
Organizace... V Číně na letišti je každému týmu přidělen delegát, který se o tým stará po celou dobu soutěže. Zajišťuje transport, dostatek pití, informuje vás o programu a můžete se na něj obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Ne všechno bývá dokonalé, a proto se studentky podělily i o kritický pohled na soutěž:
Eliška Rajmonová:
Informace o následujícím dni... Veškeré informace se dozvíte, nikdy se nestalo, že by se změnil program a vy jste o tom nebyli informovaní. Vždycky se včas dozvíte, kde a kdy máte být, co se bude dít, co si obléknout a co si vzít s sebou. Většinou se to ale dozvíte poměrně na poslední chvíli, například pozdě večer si přečtete zprávu, jak bude probíhat ráno a dopoledne. Jednoduše řečeno, dozvíte se to tehdy, když je to nutné.

Změny v programu... Před odletem dostanete kompletní program soutěže, ale ten se pak trochu mění. Hlavně časy akcí se mohou během dne měnit, ale jak jsem již zmínila, vše se včas dozvíte.

Sylva Neradová souhlasí s možností vylepšit informovanost o průběhu a organizaci, poukazuje v některých případech na chybějící znalosti angličtiny dobrovolníků a upozorňuje na nápisy a instrukce v čínštině.

Poděkování
Vřelé poděkování patří dlouhodobě spolupracujícím partnerským organizacím: Talentcentru Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT ČR, Asociaci pro mládež, vědu a techniku z.s. AMAVET a Alumni Scientiae Bohemicae, z.s. Této spolupráce si velice vážíme.

Ing. Zora Vidovencová
Český svaz vědeckotechnických společností z.s.