Select your language

Events Calendar

Úskalí provozování zdravotnických prostředků
Wednesday, 12. April 2023, 09:00 - 16:00
Hits : 3437
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU

a

 Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Česká asociace sester

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 

pořádají pracovní den

 Úskalí provozování zdravotnických prostředků

 

Pracovní den se koná

ve středu 12. dubna 2023 v 10:00

v kongresovém sále č. 217

Praha 1, Novotného lávka 5

Více na www.cszt.cz

 

Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Nacházíme se v období velkých legislativních změn v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, a to jak na evropské úrovni (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2017/745 (MDR)), tak i na národní úrovni (Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro). Zavedení nové legislativy do praxe bude v tomto roce důležitým úkolem pro všechny poskytovatele zdravotních služeb i další fyzické či právnické osoby zabývající se nakládáním se zdravotnickými prostředky. Proto se bude jednat o stěžejní téma tohoto pracovního dne. Věřím, že pozvaní odborníci nám poskytnou ucelený přehled o legislativních změnách, které mají dopad na používání zdravotnických prostředků v praxi.

 

Location Praha