Select your language

Events Calendar

časopis TRIBOTECHNICKÉ INFORMACE č. 1/2023
Monday, 12. June 2023, 08:00 - 17:00
Hits : 11643
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact Ing. Petr Kříž, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

časopis je vydáván 2x ročně jako příloha TechMagazínu, vydává odborná sekce Tribotechnika a motorová paliva,

Ing. Petr Kříž - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Organizační garant: redakce Techmedia Publishing s.r.o.,  Petr Kostolník, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.