26. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

     Česká metrologická společnost, z. s. pořádá pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou 
    
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pana Mgr. Viktor Pokorného 
     26.mezinárodní konferenci

    "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI".
    Na konferenci se účastníci seznámí s novými poznatky v oblasti měřicí a zkušební techniky
    Jako každým rokem bude i letos konference doprovázena výstavou měřicí techniky.

     Konference je dvoudenní, na závěr konference je zařazen workshop a pro zájemce jsou připraveny čtyři exkurze dle vlastního výběru účastníků.
Datum  konání:  7. a 8. března 2017 
Místo konání: kongresové centrum PRIMAVERA, Plzeň, Nepomucká 1058/128

 Registrace pro vystavovatelé   (informace k registraci)
 Přihláška pro účastníky konference ke stažení 

 Ko 521-17 nabídkový list ke stažení 
 

 

18. fórum metrologů, 2016

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví již osmnácté fórum metrologů. Konference se uskutečnila 15. listopadu 2016 v Praze.

Konferenci zahájil předseda ČMS Ing. Hanák. Zdůraznil zaměření programu na aktuální změny v metrologické legislativě a v technických normách, které se metrologie dotýkají, dále pak na aplikovanou průmyslovou metrologii.

Ředitel odboru metrologie ÚNMZ Ing. Veselák věnoval svůj příspěvek tématu Změny právních předpisů v roce 2016.   

 

Vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti v metrologii

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá pro členy ČMS zájemce o metrologii řadu odborných akcí a nyní také ve spolupráci se Slovenskou metrologickou společností (SMS).

Odborné akce, které jsou nabízeny na webových stránkách ČMS napomáhají zlepšovat a rozšiřovat odborné znalosti v oblasti metrologie a stávajícím i novým metrologům a technikům, výrazným způsobem zefektivnit jejich odborné činnosti a v neposlední řadě také prokázat odbornou způsobilost v oblasti metrologie a vykonávat správně metrologické činnosti.

Jednání o možné oboustranné spolupráci ČMS a SMS

Dne 14.9.2016 proběhlo společné jednání výborů České metrologické společnosti, z.s. (ČMS) a Slovenské metrologické společnosti (SMS) o možné budoucí spolupráci mezi oběma společnostmi. Hlavním cílem oboustranné spolupráce by měla být výměna informací o právních předpisech ČR a SR z oblasti metrologie, uspořádání společné mezinárodní konference na dohodnuté téma, dále možná spolupráce v publikační činnosti a zveřejňování nabídky akcí SMS na webových stránkách ČMS a recipročně, tj. zveřejňování akcí ČSM na webových stránkách SMS. Výbory obou metrologických společností se dohodly na pravidelných schůzkách vedení ČMS a SMS.

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh:

 

a) Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny

    zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a

    zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tyto zákony nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení s výjimkou ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., které nabývá  účinnosti dnem 12. června 2018.  

 

b) Dne  18. dubna 2016 bylo v částce 46 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016.  Tímto nařízením se také ruší nařízení vlády č. 464/2005 Sb. a nařízení vlády č. 246/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb.

 

c) Dne 18. dubna 2016 bylo v částce 47 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016. Tímto nařízením se ruší nařízení vlády č. 326/2002 Sb. 

 

Jaká byla 25. mezinárodní konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“.

  
  V kongresovém centru Primavera v Plzni proběhl ve
   dnech 8. a 9. března 2016   již
   25. ročník mezinárodní konference
  "Měřicí technika pro kontrolu jakosti
".
   Jako každým rokem, tak i letos, doprovázela konferenci
   rozsáhlá výstava měřicí techniky. Program konference byl
   proto stanoven tak, aby účastníci měli dostatek času na
   prohlídku výstavy a konzultace s jednotlivými vystavovateli.
   Co bylo na konferenciVystavovatelé 2016

  

 

Kalibrační postupy

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s. „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji a volně ke sstažení je uveden  je k uveden v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP K PRODEJI a v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP KE STAŽENÍ

V přehledech  jsou zahrnuty i nové kalibrační postupy zpracované v roce 2015.

Korespondenční kurzy metrologie - K 90

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá Korespondenční kurzy metrologie K-90

Korespondenční forma kurzu umožňuje účastníkům zvyšovat svoji kvalifikaci nezávisle na pracovním zařazení a vytížení.
Účastník má možnost zvolit si vlastní postup, způsob i tempo studia. Při tom se předpokládá, že vedle studia zaslaných
materiálů bude studována i doporučená literatura.
Kurz je od 1. 4. 2014 aktualizován a rozšířen při zachování ceny kurzu.

Více informací zde.

Aktuální změny „metrologické“ legislativy

-  Zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
-  Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb. – vyhláška č. 120/2015 Sb.
-  Novela vyhlášky č. 262/2000 Sb. – vyhláška č. 125/2015 Sb.

Více informací na  http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrologie

Časopis Metrologie - od 1. čísla 2015 vychází časopis jako celobarevný

   Časopis Metrologie je  zdrojem informací o národním metrologickém systému,
  o technické normalizaci a zkušebnictví.Nabídkový list zde.
  Více informací na http://www.unmz.cz/urad/casopis-metrologie   a také Metrologie.

  Od 1.čísla 2015 vychází časopis jako celobarevný při nezměněné ceně.

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS