Světová federace inženýrských organizací (WFEO)
oceněnila předsedu Svazu doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR ING

MedaileWFEOSvětová federace inženýrských organizací – World Federation of Engineering Organisations (WFEO) je mezinárodní organizace, která byla založena v roce 1968 pod záštitou UNESCO, sdružuje národní inženýrské instituce asi ze 100 zemí a zastupuje více než 30 milionů inženýrů. Svaz byl jejím zakládajícím členem.

Tento rok WFEO slaví 50. výročí svého založení. V rámci oslav se v říjnu v Londýně uskutečnil „Globální inženýrský kongres“ (GEC2018) zabývající se cíli udržitelného rozvoje OSN. Spoluorganizátorem akce byl Institut stavebních inženýrů ICE (Institut of Civil Engineers). Americká společnost civilních inženýrů (ASCE), Kanadská společnost stavebních inženýrů (CSCE), Evropská rada stavebních inženýrů (ECCE) a Rada inženýrů Commonwealthu (CEC) byly také partnery tohoto kongresu a podílely se na tvorbě jeho programu.

Akce se konala v prestižním One Great George Street konferenčním centru. Součástí akce bylo zasedání WFEO k 50. výročí jejího založení. V rámci této slavnostní chvíle bylo oceněno několik osobností prezidentkou WFEO paní Marlen Kangou. Pro Svaz je ctí, že poděkování za mnoholetou spolupráci, aktivní přínos a podporu získal předseda doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING.

Pětidenní intenzivní program se zabýval cíli OSN pro udržitelný rozvoj, konkrétně cíli 6, 7, 9, 11 a 13, které byly označeny za oblasti, na které mohou mít inženýři největší vliv.
Kongresu se zúčastnili techničtí odborníci z celého světa, aby demonstrovali, jak mohou přispět ke zlepšení podmínek životů miliard lidí po celém světě, které stále čelí nesmírné chudobě, nedostatku vody, životu ve slumech a špatnému zdraví.