xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

ČSVTS

Vítejte na stránkách

Více zde ....

Zpravodaj

Členské spolky

Přehled akcí

Spolupracujeme

feani

feani

wfeo

World Engineering Day

resources logo c1

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga Ing. Janu Czudkovi,

generálnímu řediteli Třineckých železáren, a.s.


czudekIng. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a.s. a člen České hutnické společnosti, z.s. převzal nejvyšší vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR ING a JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka Ministerstva průmyslu a obchodu. Předání proběhlo dne 15.5.2018 v rámci konference s mezinárodní účastí Kvalita – Quality v Ostravě.


Toto nejvyšší vyznamenání Ing. Jan Czudek obdržel za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za jeho úspěšnou, dlouholetou činnost v oblasti hutnictví, dále za činnost v akademických radách vysokých škol, podporu výzkumu a vývoje zejména na Vysoké škole báňské v Ostravě a za jeho nezastupitelný podíl na rozvoji zlepšovatelství v oboru hutnictví.

 

 


Valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. na svém zasedání dne 30.11.2017 schválila udělení nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ Ing. Janu Czudkovi na základě předloženého návrhu na udělení medaile předsednictvem Svazu a doporučení předsedy České hutnické společnosti, z.s.
Ing. Jan Czudek se podílel na celé řadě investičních projektů v Třineckých železárnách, a.s. Od roku 2007 již jako investiční ředitel řídil projekty výstavby druhé vakuovací stanice oceli v kyslíkové konvertorové ocelárně a modernizaci koksárenské baterie. Za svoje vynikající výsledky získal ocenění „Manažer odvětví 2009“, které uděluje Česká manažerská asociace. Je aktivním členem v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.
Vysoce je ceněna široká publikační činnost Ing. Jana Czudka v odborných periodikách a zejména pak v časopise HUTNÍK. Úspěšně se podílel na organizaci světové výstavy technických novinek, vynálezů, patentů a nových technologií s názvem INVENT ARÉNA 2016. Aktivně podporuje činnost a odborné aktivity České hutnické společnosti, z.s. a mladým inženýrům všech technických oborů umožňuje aktivní zapojení do národních i mezinárodních organizací.