ČSVTS

Vítejte na stránkách

Více zde ....

Zpravodaj

Členské spolky

 

členské spolky

Přehled akcí

Spolupracujeme

wfeo

ENGINEERS EUROPE

 

World Engineering Day

resources logo c1

Světový inženýrský den - 4. březen

Světový inženýrský den pro udržitelný rozvoj se slaví po celém světě 4. března od roku 2020. Tento den nabízí příležitost zdůraznit význam inženýrů a inženýrství v našem moderním světě a zlepšit povědomí veřejnosti o tom, jak inženýrství a technologie patří k páteřním oblastem moderního života a udržitelného rozvoje.

Druhý Světový inženýrský den pro udržitelný rozvoj (World Engineering Day 2021) s tématem "Inženýrství pro zdravou planetu - oslava 2. zprávy UNESCO k inženýrství" se zaměří na oslavu uvedení této zprávy UNESCO k významu inženýrství s názvem "Inženýrství pro udržitelný rozvoj: plnění cílů udržitelného rozvoje" (Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals). UNESCO pořádá online slavnostní uvedení této zprávy od 13:00 do 14:30 dne 4. března 2021 (SEČ). Další informace k oslavě Světového dne inženýrství jsou uvedeny na https://worldengineeringday.net

COVID-19 pustoší celý svět, zatímco mnoho dalších otázek a výzev udržitelného rozvoje stále ohrožuje zdraví Země. Celé lidstvo čelí vážným výzvám. Inženýrství a technologie sehrály důležitou úlohu v boji proti pandemii COVID-19 a při realizaci cílů udržitelného rozvoje a bude i nadále přispívat k ochraně zdraví naší planety. Dne 8. února 2021 byla oficiálně zahájena soutěž vytvoření plakátu k Světovému inženýrskému dnu  2021 -  WED 2021 Poster Design Competition s tématem „Inženýrství pro zdravou planetu“ (Engineering For A Healthy Planet),  https://worldengineeringday.net/design2021/

UNESCO na 40. zasedání své Generální konference konané v Paříži ve dnech 12. až 27. listopadu 2019 vyhlásilo 4. březen Světovým inženýrským dnem pro udržitelný rozvoj. Stalo se tak na základě iniciativy Světové federace inženýrských organizací – WFEO (www.wfeo.org), která byla založena v roce 1968. Federaci k dnešnímu dni tvoří 130 národních, regionálních a specificky zaměřených celosvětových inženýrských organizací. Český svaz vědeckotechnických společností z.s. – ČSVTS (www.csvts.cz) je zakládajícím členem WFEO.

Každoroční oslava inženýrského dne má poukazovat na přínosy inženýrů a inženýrství pro současný svět a zlepšovat veřejné chápání toho, že jsou to inženýrství a technologie, které rozhodující mírou přispívají k zabezpečování požadavků na moderní život a k zajišťování udržitelného rozvoje. WED má být příležitostí pro dialog mezi inženýry a tvůrci politických rozhodnutí, vedoucími představiteli průmyslu, vědci, akademiky, nevládními organizacemi a obecně veřejností o řešení problémů současné civilizace, z nichž většina není řešitelná bez využití inženýrských přístupů.