Beseda „při číši vína“

cise vina trojan stemČeský svaz vědeckotechnických společností zorganizoval další neformální besedu „při číši vína“ s názvem „Jak mohou ČSVTS a jeho členské spolky reagovat na výzvy probíhající technologické revoluce?“ Na besedě, která se konala 17. října 2019 diskutovali především ti zástupci spolků, kteří mají kritický pohled na vývoj společnosti v oblastech českého průmyslu, vědy a výzkumu, vzdělávání (základního i odborného) a kteří měli zájem diskutovat o možnostech Svazu a jeho členských spolků jak přispět k jeho zlepšení.  Na úvod vystoupil doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, prezident ČNV FEANI a bývalý předseda ČSVTS, besedu moderoval současný předseda Svazu doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA. Prezentaci doc. Trojana si můžete stáhnout zde.