Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Webové stránky se upravují z důvodu zvolení nového předsednictva.

 

V sobotu 25. 3. 2017 se v Kongresovém centru Praha bude konat již 17. ročník
konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

Hlavním pořadatelem konference je sdružení BMI, z. s., a Křižovatka, z. s. SVM se podílí na přípravách a organizaci konference. Naši dobrovolníci budou již tradičně pomáhat při prezenci, půjčování tabletů na simultánní přepis a všude, kde bude potřeba.

Konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je jediná svého druhu v ČR, která se specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením. První ročník se uskutečnil v září 2001, další ročníky od roku 2002 vždy v březnu jako jedna z hlavních akcí Března - měsíce Internetu.

Konference se každoročně zúčastní kolem 400 osob - patří mezi ně lidé s nejrůznějším zdravotním postižením -- tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy, dále jejich rodinní příslušníci, pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb, knihovníci a v neposlední řadě také studenti.

Pokud máte zájem pracovat na konferenci jako dobrovolník, přihlaste se nám co nejdříve.

-----------------------------------------------------------------------------------

Konference "Kybernetika a ochrana soukromí"

Konference se koná dne 16. května 2017, 9:30 – 14:00 hod.,
v Jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1.

Konferenci pořádá ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU a Sdružení CZ.NIC, ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Společnost pro vzdělávání a mládež se podílí na jejím organizačním zajištění.

Pozvánka a program konference.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

Základy znakového jazyka
  týdenní letní kurz pro úplné začátečníky

Termíny připravujeme.

Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1

Každý z nás občas potká dvojici nebo skupinu lidí, kteří spolu mluví znakovým jazykem. Obvykle po nich zvědavě pokukujeme a mrzí nás, že jim nerozumíme. Znakový jazyk je rodnou řečí neslyšících. Je to plnohodnotný jazyk, který má svou gramatiku a slovní zásobu. Na rozdíl od mluvené řeči však nemá psanou podobu. Neslyšící se dnes považují za jazykovou a kulturní menšinu. Mají jiné zvyklosti a pravidla chování díky faktu, že svět vnímají pouze vizuálně.

Na našem kurzu se naučíte, jak navázat rozhovor s neslyšícími, jak s nimi správně komunikovat, základy správného ukazování, základní tvary ruky, umístění v prostoru a pohyb, mimiku, užitečné znaky a věty, pozdravy a základy společenské konverzace.

-----------------------------------------------------------------------------------