Mladá generace České nukleární společnosti
20/11/17 CYG CZ
EN
akce členové projekty
nově:
Facebook account
Facebook account
tecka kniha návštěv
tecka přihláška
tecka pro členy
Co je
austenitická ocel ?
jsme zastoupeni v
ČNS
ENS YGN
IYNC
spolupracujeme s
CENEN
TCN

Mladá generace České nukleární společnosti
Czech Young Generation
foto

     Rozvoj jaderné energetiky v 21. století je zcela závislý na nastupující mladé generaci. Generace odborníků, kteří v uplynulém půlstoletí budovali dnešní jaderný průmysl a know-how, odchází postupně po celoživotním úsilí právem na zasloužený odpočinek. Více a více mladých lidí musí být proto připraveno převzít vedoucí roli v jaderném průmyslu a výzkumu. To je důvod proč:
  • se Czech Young Generation (CYG) snaží o získávání a vzdělávání mladých inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, ať už se jedná o školy a univerzity, nebo o jaderný průmysl samotný,
  • usiluje o vytváření prostoru pro navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o budování kontaktů a intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací,
  • se zasazuje o pořádání odborně orientovaných seminářů, konferencí a setkání odborníků, se zaměřením především na mladou generaci, kde mají mladí lidé možnost prezentovat své názory a stanoviska,
  • podporuje aktivní zapojení mladých lidí do práce České nukleární společnosti, včetně jejich zapojení do vedoucích funkcí,
  • se snaží o vytváření prostoru pro společnou komunikaci a setkávání členů jednotlivých "Young Generation" na evropské úrovni a rozšiřuje mezinárodní kontakty mladé generace.
     CYG byla založena 7. 7. 1997, je členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a v současnosti registruje 107 členů (ČEZ-ETE, ČEZ-EDU, ČEZ-HSP, ÚJV, Škoda JS, ENVINET, ČVUT-FJFI, ZČU, SÚJB). Zájemci o členství se mohou obrátit na předsedu CYG při současném splnění jediných dvou podmínek:
  • členství v České nukleární společnosti
  • dosažení věku maximálně 35 let