„Medaile Christiana Josefa Willenberga“ pro doc. Ing. Františka Hezoučkého

 

Nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ druhému oceněnému, doc. Ing. Františku Hezoučkému předá předseda ČSVTS doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING dne 8.11.2017 na 10. výroční konferenci o jaderné energii NE•RS 2017 “JAK POSTAVIT JADERNOU ELEKTRÁRNU?“, která se uskuteční.

 

Program konference na http://ners2017.jmm.cz/cs/, http://tepko2017.jmm.cz/

 

Doc. Ing. František Hezoučký bude oceněn za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za mimořádný přínos k rozvoji znalostí v oboru moderní energetiky a za inženýrskou činnost a řízení výstavby a uvádění do provozu jaderných bloků v elektrárnách Dukovany a Temelín a za zastupování zájmů České republiky v mezinárodních organizacích.