xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

Seznam členských spolků

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

285 Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Tajemník:
Cibulka
 info@apgeo.cz
 

Předseda:
Ing. Martin Hrdlička
 
 

Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie z.s.

250 Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie z.s.

Tajemník:
Ing. Ladislav Michalička, CSc.
 oze@csvts.cz
 221 082 631

Předseda:
Ing. Jan Motlík
 
 221 082 631

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s.

235 Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s.

Tajemník:

 kopecky@csvts.cz
 

Předseda:
JUDr. Vladimír Zamrzla
 vzamrzla@upv.cz
 

Biotechnologická společnost z.s.

261 Biotechnologická společnost z.s.

Tajemník:
Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.,
 jana.zabranska@vscht.cz
 220 443 153

Předseda:
prof. ing. Jan Káš, DrSc.
 jan.kas@vscht.cz
 220 443 018

Česká a slovenská obec dělostřelecká, z.s.

279 Česká a slovenská obec dělostřelecká, z.s.

Tajemník:
Jan Klusáček
 stojan.jaroslav@seznam.cz
 221082364

Předseda:
Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING
 stojan.jaroslav@seznam.cz
 221082364

Česká asociace pro geoinformace z.s.

271 Česká asociace pro geoinformace z.s.

Tajemník:
(t.č. neobsazeno)
 office@cagi.cz
 

Předseda:
Ing. Karel Janečka, Ph.D.
 
 

Česká automobilová společnost, z.s.

280 Česká automobilová společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Pavel Brynych
 info@cas-sae.cz
 

Předseda:
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
 ondrej.vaculin@tuv-sud.cz
 776 637 352

Česká elektrotechnická společnost, z.s.

205 Česká elektrotechnická společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Jiří Došla
 jdosla@csvts.cz
 221 082 256

Předseda:
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.
 
 

Česká energetická společnost, z.s.

204 Česká energetická společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Ivana Švarcová
 cenes@csvts.cz
 221 082 398

Předseda:
Ing. Pavel Kraják
 cenes@csvts.cz
 

Česká hutnická společnost, z.s.

201 Česká hutnická společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Jaroslav Pindor, PhD
 Jan.Kobielusz@trz.cz
 558 535 273

Předseda:
Ing. Jan Kobielusz
 jan.kobielusz@trz.cz
 558 535 273

Česká informační společnost, z.s

244 Česká informační společnost, z.s

Tajemník:

 rimanova@seznam.cz
 

Předseda:
PhDr. Radka Římanová
 rimanova@seznam.cz
 603 912 002

Česká lesnická společnost, z.s.

224 Česká lesnická společnost, z.s.

Tajemník:
Zdeněk Vacek
 cesles@csvts.cz
 221 082 384

Předseda:
Ing. Pavel Draštík
 predseda@cesles.cz
 725 100 160

Česká marketingová společnost, z.s.

273 Česká marketingová společnost, z.s.

Tajemník:
Zdeňka Háchová
 hachova@cms-cma.cz
 221 082 395

Předseda:
doc. PhDr. Jitka Vysekalová Ph.D.
 vysekalova@cms-cma.cz
 221 082 395

Česká metrologická společnost, z.s.

232 Česká metrologická společnost, z.s.

Tajemník:
Ivana Vidimová
 cert-cms@csvts.cz
 221 082 382

Předseda:
Ing. František Hnízdil
 
 

Česká nukleární společnost, z.s.

252 Česká nukleární společnost, z.s.

Tajemník:
Mgr. Vlastimil Koubek
 danes.burket@cvrez.cz
 561 104 660

Předseda:
Ing. Daneš Burket, Ph.D..
 danes.burket@cvrez.cz
 561 104 665

Česká potravinářská společnost, z.s.

213 Česká potravinářská společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Inka Laudová
 inka.laudov@csvta.cz
 605229644

Předseda:
Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc.
 jana.dostalova@vscht.cz
 604 677 792

Česká silniční společnost z.s.

228 Česká silniční společnost z.s.

Tajemník:
Ing. Tomáš Vacek
 t.vacek@silnicnispolecnost.cz
 221 082 388

Předseda:
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
 
 221 082 388

Česká sklářská společnost, z.s.

263 Česká sklářská společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Jiří Matura
 matura.kokonin@seznam.cz
 739 550 131

Předseda:
Ing. Petr Beránek
 petr.beranek@centrum.cz
 417 570 389

Česká slévárenská společnost, z.s.

226 Česká slévárenská společnost, z.s.

Tajemník:
Mgr. František Urbánek
 slevarenska@volny.cz
 542 214 481

Předseda:
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
 
 

Česká společnost chemická, z.s.

272 Česká společnost chemická, z.s.

Tajemník:
RNDr. Helena Pokorná
 ulricho@tunw.upol.cz
 221 082 383

Předseda:
prof. Ing. Jan John, CSc.
 
 

Česká společnost chemického inženýrství z.s.

283 Česká společnost chemického inženýrství z.s.

Tajemník:
Zuzana Boháčová
 zuzana@orgit.cz
 221 082 248

Předseda:
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
 drahos@icpf.cas.cz
 220 390 380

Česká společnost pro jakost, z.s.

220 Česká společnost pro jakost, z.s.

Tajemník:
Petr Koten
 csqpraha@csq.cz
 221 082 602

Předseda:
Ing. Elena Stibůrková
 
 221 082 269

Česká společnost pro manipulaci s materiálem -logistiku z.s.

221 Česká společnost pro manipulaci s materiálem -logistiku z.s.

Tajemník:
Zuzana Zemanová
 zemanova@csmml.cz
 221 082 334

Předseda:
Miroslav Zelený
 zeleny@csmml.cz
 

Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.

274 Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.

Tajemník:

 libor.kraus@comtesfht.cz
 

Předseda:
Ing. Libor Kraus
 libor.kraus@comtesfht.cz
 605 976 195

Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.

254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.

Tajemník:
Prof. Ing. Jindřich Melcher DrSc
 melcher.j@fce.vutbr.cz
 

Předseda:
Ing. Jiří Skyva
 jiri.skyva@ikskyva.cz
 603157797

Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.

251 Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.

Tajemník:
JUDr. Jiří Kult
 cstn@csvts.cz
 732 343 581

Předseda:
Ing. Gustav Chwistek
 chwistek@seznam.cz
 602 763 523

Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.

230 Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.

Tajemník:
Ing. Helena Rybínová, CSc.
 rybinova@cszt.cz
 221 082 378

Předseda:
Ing. Jiří Petráček
 
 

Česká společnost průmyslové chemie

207 Česká společnost průmyslové chemie

Tajemník:
RNDr. Helena Pokorná
 chem.spol@csvts.cz
 221 082 383

Předseda:
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
 jaromir.lederer@vuanch.cz
 476 165 614

Česká společnost rostlinolékařská, z.s.

289 Česká společnost rostlinolékařská, z.s.

Tajemník:
Ing. Bořivoj Zbuzek
 borivoj.zbuzek@srs.cz
 221 082 270

Předseda:
Ing. Vladimír Řehák, CSc.
 sekretariat@rostlinolekari.cz
 221 082 265

Česká stavební společnost z.s.

208 Česká stavební společnost z.s.

Tajemník:
Chloupková Dagmar
 stavebni@csvts.cz
 221 082 205

Předseda:
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
 stavebni@csvts.cz
 221 082 397

Česká strojnická společnost z.s.

206 Česká strojnická společnost z.s.

Tajemník:
Hana Valentová
 strojspol@csvts.cz
 221 082 203

Předseda:
Ing. Přemysl Malý, CSc.
 strojspol@csvts.cz
 221 082 203

Česká vědeckotechnická spol. pro aplik. kyber. a informatiku, z.s.

218 Česká vědeckotechnická spol. pro aplik. kyber. a informatiku, z.s.

Tajemník:

 spunda@cuni.cz
 

Předseda:
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
 spunda@cuni.cz
 

Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.

264 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.

Tajemník:

 iait@csvts.cz
 221 082 319

Předseda:
Ing. Jiří Samek, CSc
 jsam@volny.cz
 606 600 456

Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.

233 Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.

Tajemník:

 cvtss@cvtss.cz
 221 082 286

Předseda:
Josef Ptáček
 josef.ptacek@ptacek.biz
 

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

202 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Václav Bečvář, CSc.
 voda@cvtvhs.cz
 221 082 386

Předseda:
Mgr. Mark Rieder
 
 

Česká zemědělská společnost, z.s.

214 Česká zemědělská společnost, z.s.

Tajemník:
Ing. Antonín Svoboda
 antsvoboda@seznam.cz
 221 082 270

Předseda:
doc. Ing.Adolf Rybka, CSc.
 rybka@tf.czu.cz
 724 888 912

Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.

249 Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.

Tajemník:
Ing. Jana Běhalová, CSc
 behalova@fsih.cvut.cz
 224 359 342

Předseda:
Doc.Ing. Stanislav Maňas CSc.
 stanislav.manas@fs.cvut.cz
 224 359 320

Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.

287 Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.

Tajemník:
Ing. Pavel Křenek
 n.koordinator.KC.CMSSZ@seznam.cz
 221 082 678

Předseda:
Ing. Zdeněk Sekanina, EUR ING, ESc.,
 zdenek.sekanina@cz-experts.eu
 581 111 457

Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná, z.s.

209 Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná, z.s.

Tajemník:
Jaroslava Pejšová
 jpejsova@csvts.cz
 221 082 376

Předseda:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
 VaclavK@pha.pvtnet.cz
 221 082 376

Český komitét pro vědecké řízení z.s.

223 Český komitét pro vědecké řízení z.s.

Tajemník:
JUDr. Ing. Josef Zouhar, DrSc.
 ritmo@iol.cz
 221 082 279

Předseda:
doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
 ritmo@iol.cz
 603 959 560

Český národní komitét elektrického tepla

281 Český národní komitét elektrického tepla

Tajemník:
Ing. Ladislav Musil, Ph.D.
 musill@fel.cvut.cz
 224 353 968

Předseda:
prof..Ing. Jiří Kožený, CSc.,
 kozeny@kee.zcu.cz
 377 634 345

Český národní komitét IMEKO z.s.

282 Český národní komitét IMEKO z.s.

Tajemník:

 imeco@csvts.cz
 

Předseda:
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
 jaromir.volf@fs.cvut.cz
 603 956 246

Český spolek pro péči o životní prostředí

215 Český spolek pro péči o životní prostředí

Tajemník:
RNDr. Vlastimila Mikulová
 spolekzp@csvts.cz
 603 511 977

Předseda:
Ing. Jan Jarolím
 jarolimj@p9.mepnet.cz
 736 414 463

Český svaz geodetů a kartografů, z.s.

217 Český svaz geodetů a kartografů, z.s.

Tajemník:
Ing. Jana Chudobová
 geodeti@csvts.cz
 221 082 374

Předseda:
Ing. Václav Šanda
 vaclav.sanda@gefos.cz
 602 157 621

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.

242 Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.

Tajemník:
Miroslava Voráčková
 tajemnik@csvz.cz
 605 161 711

Předseda:
Mgr. Lukáš Zmeškal
 dlouhy@aipcr.cz
 775 212 319

Hornický spolek

203 Hornický spolek

Tajemník:
Ing. Josef Pelc
 info@hornickyspolekpraha.cz
 221 082 356

Předseda:
Ing. Petr Vidur
 mail@hornickyspolek.cz
 223 122 837

Klub žen ČSVTS

247 Klub žen ČSVTS

Tajemník:
Ivana Vidimová
 vidimova@csvts.cz
 221 082 382

Předseda:
Ing. Květoslava Kořínková , CSc .
 
 

Komora BOZP a PO ČR, z.s.

253 Komora BOZP a PO ČR, z.s.

Tajemník:

 lidmila.kleinova@civop.cz
 222119999

Předseda:
Bc. Jan Klein
 lidmila.kleinova@civop.cz
 222119999

KONEC UHLÍ - NOVÁ ENERGIE z.s.

288 KONEC UHLÍ - NOVÁ ENERGIE z.s.

Tajemník:
Ing. Miroslav Hakl, Ph.D.
 info@konec-uhli.cz
 

Předseda:
Ing. Vladimír Budinský, MBA
 
 221 082 356

Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.

286 Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.

Tajemník:
Marta Stašová
 marta.stasova@seznam.cz
 

Předseda:
prof. Ing. Ivo Černý, CSc.
 
 602 517 455

Odborná společnost letecká ČR, z.s.

234 Odborná společnost letecká ČR, z.s.

Tajemník:
Ing. Jan Roháč, Ph.D.
 hanus@fsik.cvut.cz
 

Předseda:
Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EURING.
 hanus@fsik.cvut.cz
 

Pražská vědeckotechnická společnost, z.s.

269 Pražská vědeckotechnická společnost, z.s.

Tajemník:

 PrazskaVTS@gmail.com
 

Předseda:
Karel Neumann
 KarelNeumann@gmail.com
 777 841 317

Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.

266 Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.

Tajemník:
Ing. Antonín Švanda
 svanda.antonin@seznam.cz
 +420 728 508 308

Předseda:
Ing. Marie Myslivcová
 
 

Silikátová společnost ČR z.s.

210 Silikátová společnost ČR z.s.

Tajemník:
Ing. Jan Luxa Ph.D.
 sis@csvts.cz
 604716447

Předseda:
Dr. Ing. Michal Přibyl
 
 224390811

Slezskomoravský svaz VTS a poboček, z.s.

267 Slezskomoravský svaz VTS a poboček, z.s.

Tajemník:
Ing. Kateřina Látalová
 e.blejcharova@dtocz.cz
 595 620 111

Předseda:
Ing. Eva Blejchařová
 e.blejcharova@dtocz.cz
 595 620 142

Společenstvo drobného podnikání, z.s.

216 Společenstvo drobného podnikání, z.s.

Tajemník:
Ing. Pavla Davidová
 davidova@csvts.cz
 221 082 335

Předseda:
PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc .
 zatloukal.vladimir@volny.cz
 606 605 043

Společnost dopravy z.s.

212 Společnost dopravy z.s.

Tajemník:
Ing. Marcela Kleinová
 spoldopravy@csvts.cz
 221 082 336

Předseda:
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
 spol_dopravy@csvts.cz
 602 376 082

Společnost pro techniku prostředí, z.s.

219 Společnost pro techniku prostředí, z.s.

Tajemník:
Ing. Marek Mádr
 stp@stpcr.cz
 221 082 353

Předseda:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 
 

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

255 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Tajemník:
Ing. Milan Těšitel
 tesitel@mail.sdas.cz
 602 427 549

Předseda:
Ing. Petr Vlček
 tesitel@mail.sdas.cz
 602 493 562

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS z.s.

243 Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS z.s.

Tajemník:
Zora Jírová
 svm@csvts.cz
 221 082 222

Předseda:
RNDr. Irena Peterková
 peterkova@csvts.cz
 221 082 222

Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.

229 Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.

Tajemník:
Ludmila Belicová
 belicova@csvts.cz
 221 082 272

Předseda:
Ing. Jan Gojný, Ph.D.
 
 

Společnost tisku, z.s.

227 Společnost tisku, z.s.

Tajemník:
Ludmila Belicová
 l.belicova@seznam.cz
 221 082 272

Předseda:
Vladimír Lukeš
 
 

Spolek pro územní plánování a životní prostředí z.s.

262 Spolek pro územní plánování a životní prostředí z.s.

Tajemník:
Pavel Kameník ml.
 predseda@supzp.cz
 

Předseda:
Ing. Pavel Kameník
 predseda@supzp.cz
 

Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/ z.s.

270 Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/ z.s.

Tajemník:
Ing. Ivan Mikeš
 ivanmikes@seznam.cz
 221 082 258

Předseda:
Daniela Králová, Dis.
 
 221 082 258

Vědeckotechnická společnost ŠKODA

265 Vědeckotechnická společnost ŠKODA

Tajemník:
Ing. Vojtěch Kuna
 vkuna@seznam.cz
 732 564 954

Předseda:
Ing. Vladimír Janoušek, CSc.
 janousek@vzuplzen.cz
 379 852 211

Vědeckotechnická společnost západních Čech z.s.

284 Vědeckotechnická společnost západních Čech z.s.

Tajemník:
Jaroslav Lorenc
 vtszc.bn@seznam.cz
 377 308 355

Předseda:
Ing. Libuše Šrámková
 vtszc.sr@seznam.cz
 377 308 235

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

278 Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

Tajemník:
Ing. Zdeněk Formánek
 formzd@seznam.cz
 604 430 884

Předseda:
Ing. Vladimír Maleček
 vladimir.malecek@seznam.cz
 737 337 140