Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga

prof. Ing. Janě Zábranské, CSc.,

prof. Ing. Michalu Dohányosovi, CSc.

a

Ing. Josefu Proškovcovi, CSc. in memoriammedaile 01Valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. na svém zasedání dne 30.11.2017 schválila udělení nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ prof. Ing. Janě Zábranské, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za permanentní funkcionářskou činnost v Biotechnologické společnosti z.s., megaile 02prof. Ing. Michalu Dohányosovi, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za permanentní funkcionářskou činnost v Biotechnologické společnosti z.s. a Ing. Josefu Proškovcovi, CSc. za dlouholetou činnost v oblasti vědy a techniky, rozvoje průmyslového výzkumu a za dlouholetou činnost v Československé i České vědeckotechnické společnosti, konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků na základě doporučení Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z.s.

medaile 03

Předání nejvyššího vyznamenání proběhlo dne 10.5.2018 v rámci zasedání valné hromady Svazu. Prof. Zábranská, prof. Dohányos a  Ing. Kuna, zástupce Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z.s. převzali „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc.Ing. Daniela Hanuse, CSc., Ing. Kuna převzal vyznamenání in memoriam za Ing. Proškovce.

 

V Praze dne 10.5.20108