Kulatý stůl se vzácnými hosty Svazu

Zástupci Svazu měli možnost přivítat vzácné hosty jak z institucí České republiky, tak i Čínské lidové republiky a velvyslanectví ČLR, v pátek 14. 6. 2019 v sídle ČSVTS. Pozvání na diskusi u kulatého stolu přijali velvyslanec ČLR J. E.ZHANG Jianmin, kancléř pro vědu a techniku Dr. HAN Cangqiong a tajemník pan Zhang Yunfan z velvyslanectví ČLR v ČR, delegace z partnerské Čínské asociace pro vědu a techniku CAST vedená prof. HUAI Jinpengem, výkonným viceprezidentem a hlavním výkonným tajemníkem této organizace a za účasti ředitelů oddělení pro výzkum a publicitu, pro popularizaci vědy, pro mezinárodní vztahy, akademické a spolkové záležitosti a Centra pro profesionální výcvik a služby. České instituce zastupovali náměstek ministra pro průmysl a obchod Ing. Petr Očko, Ph.D.; zástupce ČVUT – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.; ředitel sekce rozvoje a programového řízení Technologické agentury ČR Mgr. Petr Matolín a koordinátor Enterprise Europe Network ČR, vedoucí oddělení rozvoje podnikání Technologického centra Akademie věd ČR Ing. Petr Hladík, Ph.D. Svaz zastupovali předseda doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING a jeho bývalí předsedové a aktivní členové doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING a prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.

Diskuse kolem kulatého stolu se soustředila zejména na oblast spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, transferu znalostí z výzkumu a jejich aplikace až po výstup na trhu. Mluvilo se o možnostech čínsko-české vědeckotechnické spolupráce a také o „službě“ některých institucí jako mostu mezi čínskými a českými organizacemi, podniky a vědeckými ústavy.

Součástí přijetí návštevy z Číny bylo také bilaterární jednání mezi Svazem a CASTem. Hlavním tématem bylo projednání naší budoucí spolupráce včetně odborné spolupráce při přípravě Světového inženýrského konventu v roce 2023, který se bude konat v Praze, a také výměny talentů a účasti českých vynikajících studentů na finále celočínské mezinárodní studentské odborné soutěže CASTIC 2019.