xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

ČSVTS

Vítejte na stránkách

Více zde ....

Zpravodaj

Členské spolky

Přehled akcí

World Engineering Day

resources logo c1

Kulatý stůl se vzácnými hosty Svazu

Zástupci Svazu měli možnost přivítat vzácné hosty jak z institucí České republiky, tak i Čínské lidové republiky a velvyslanectví ČLR, v pátek 14. 6. 2019 v sídle ČSVTS. Pozvání na diskusi u kulatého stolu přijali velvyslanec ČLR J. E.ZHANG Jianmin, kancléř pro vědu a techniku Dr. HAN Cangqiong a tajemník pan Zhang Yunfan z velvyslanectví ČLR v ČR, delegace z partnerské Čínské asociace pro vědu a techniku CAST vedená prof. HUAI Jinpengem, výkonným viceprezidentem a hlavním výkonným tajemníkem této organizace a za účasti ředitelů oddělení pro výzkum a publicitu, pro popularizaci vědy, pro mezinárodní vztahy, akademické a spolkové záležitosti a Centra pro profesionální výcvik a služby. České instituce zastupovali náměstek ministra pro průmysl a obchod Ing. Petr Očko, Ph.D.; zástupce ČVUT – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.; ředitel sekce rozvoje a programového řízení Technologické agentury ČR Mgr. Petr Matolín a koordinátor Enterprise Europe Network ČR, vedoucí oddělení rozvoje podnikání Technologického centra Akademie věd ČR Ing. Petr Hladík, Ph.D. Svaz zastupovali předseda doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING a jeho bývalí předsedové a aktivní členové doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING a prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.

Diskuse kolem kulatého stolu se soustředila zejména na oblast spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, transferu znalostí z výzkumu a jejich aplikace až po výstup na trhu. Mluvilo se o možnostech čínsko-české vědeckotechnické spolupráce a také o „službě“ některých institucí jako mostu mezi čínskými a českými organizacemi, podniky a vědeckými ústavy.

Součástí přijetí návštevy z Číny bylo také bilaterární jednání mezi Svazem a CASTem. Hlavním tématem bylo projednání naší budoucí spolupráce včetně odborné spolupráce při přípravě Světového inženýrského konventu v roce 2023, který se bude konat v Praze, a také výměny talentů a účasti českých vynikajících studentů na finále celočínské mezinárodní studentské odborné soutěže CASTIC 2019.

 

Akce členských spolků