Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc prosinec 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Seznam členů svazu

201 Česká hutnická společnost, z.s.
adresa : Průmyslová 1034, Třinec
předseda : Ing. Jan Kobielusz tel. : 558 535 273
tajemník : Ing. Jaroslav Pindor, PhD tel. : 558 535 273
202 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Mgr. Mark Rieder tel. :
tajemník : Ing. Václav Bečvář, CSc. tel. : 221 082 386
203 Hornický spolek
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Petr Vidur tel. : 223 122 837
tajemník : Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. tel. : 221 082 356
204 Česká energetická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jaroslav Bárta tel. :
tajemník : Ing. Ivana Švarcová tel. : 221 082 398
205 Česká elektrotechnická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. tel. :
tajemník : Ing. Jiří Došla tel. : 221 082 256
206 Česká strojnická společnost z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Přemysl Malý, CSc. tel. : 221 082 203
tajemník : Hana Valentová tel. : 221 082 203
207 Česká společnost průmyslové chemie
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. tel. : 476 165 614
tajemník : RNDr. Helena Pokorná tel. : 221 082 383
208 Česká stavební společnost z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. tel. : 221 082 397
tajemník : Chloupková Dagmar tel. : 221 082 205
209 Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Václav Křivohlávek, CSc. tel. : 221 082 376
tajemník : Jaroslava Pejšová tel. : 221 082 376
210 Silikátová společnost ČR z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Dr. Ing. Michal Přibyl tel. : 224390811
tajemník : Ing. Ondřej Jankovský tel. : 604716447
212 Společnost dopravy
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Květoslava Kořínková, CSc. tel. : 602 376 082
tajemník : Ing. Marcela Kleinová tel. : 221 082 336
213 Česká potravinářská společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc. tel. : 604 677 792
tajemník : Ing. Inka Laudová tel. : 605229644
214 Česká zemědělská společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : doc. Ing.Adolf Rybka, CSc. tel. : 604 834 973
tajemník : Ing. Antonín Svoboda tel. : 221 082 270
215 Český spolek pro péči o životní prostředí
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jan Jarolím tel. : 736 414 463
tajemník : Ing. Libuše Deylová tel. : 221 082 365
216 Společenstvo drobného podnikání, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc . tel. : 606 605 043
tajemník : Ing. Pavla Davidová tel. : 221 082 335
217 Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Václav Šanda tel. : 602 157 621
tajemník : Ing. Jana Chudobová tel. : 221 082 374
218 Česká vědeckotechnická spol. pro aplik. kyber. a informatiku, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. tel. :
tajemník : tel. :
219 Společnost pro techniku prostředí, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Karel Kabele, CSc. tel. :
tajemník : Ing. Marek Mádr tel. : 221 082 353
220 Česká společnost pro jakost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Elena Stibůrková tel. : 221 082 269
tajemník : Petr Koten tel. : 221 082 602
221 Česká společnost pro manipulaci s materiálem -logistiku z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Miroslav Zelený tel. :
tajemník : Miroslava Smolová tel. : 221 082 334
223 Český komitét pro vědecké řízení z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. tel. : 603 959 560
tajemník : JUDr. Ing. Josef Zouhar, DrSc. tel. : 221 082 279
224 Česká lesnická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Pavel Draštík tel. : 725 100 160
tajemník : Zdeněk Vacek tel. : 221 082 384
226 Česká slévárenská společnost, z.s.
adresa : Divadelní 6, Brno
předseda : Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. tel. :
tajemník : Mgr. František Urbánek tel. : 542 214 481
227 Společnost tisku, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Vladimír Lukeš tel. :
tajemník : Ludmila Belicová tel. : 221 082 272
228 Česká silniční společnost z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Petr Mondschein, Ph.D. tel. : 221 082 388
tajemník : Ing. Tomáš Vacek tel. : 221 082 388
229 Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jan Gojný, Ph.D. tel. :
tajemník : Ludmila Belicová tel. : 221 082 272
230 Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jiří Petráček tel. :
tajemník : Ing. Helena Rybínová, CSc. tel. : 221 082 378
232 Česká metrologická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Miroslav Hanák tel. :
tajemník : Ivana Vidimová tel. : 221 082 382
233 Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Josef Ptáček tel. :
tajemník : Martin Čech tel. : 221 082 286
234 Odborná společnost letecká ČR, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EURING. tel. :
tajemník : Ing. Jan Roháč, Ph.D. tel. :
235 Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : JUDr. Vladimír Zamrzla tel. :
tajemník : tel. :
242 Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Mgr. Lukáš Zmeškal tel. : 775 212 319
tajemník : Miroslava Voráčková tel. : 605 161 711
243 Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : RNDr. Irena Peterková tel. : 221 082 222
tajemník : Zora Jírová tel. : 221 082 222
244 Česká informační společnost, z.s
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : PhDr. Radka Římanová tel. : 603 912 002
tajemník : tel. :
247 Klub žen ČSVTS
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Květoslava Kořínková , CSc . tel. :
tajemník : Ivana Vidimová tel. : 221 082 382
249 Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.
adresa : Horská 3, Praha 2
předseda : Doc.Ing. Stanislav Maňas CSc. tel. : 224 359 320
tajemník : Ing. Jana Běhalová, CSc tel. : 224 359 342
250 Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jan Motlík tel. : 221 082 631
tajemník : Ing. Ladislav Michalička, CSc. tel. : 221 082 631
251 Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing.Václav Voves tel. : 221 082 281
tajemník : JUDr. Jiří Kult tel. : 732 343 581
252 Česká nukleární společnost, z.s.
adresa : Rabštejnská 34, Plzeň
předseda : Ing. Daneš Burket, Ph.D.. tel. : 561 104 665
tajemník : Ing. Václav Bláha, CSc tel. : 378 042 230
253 Komora BOZP a PO ČR, z.s.
adresa : K Lindě 700/3, Praha 9-Satalice
předseda : Bc. Jan Klein tel. : 222119999
tajemník : tel. : 222119999
254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.
adresa : I.K. SKYVA, spol. s r.o., Slavíčkova 1a, Brno
předseda : Ing. Jiří Skyva tel. : 603157797
tajemník : Prof. Ing. Jindřich Melcher DrSc tel. :
255 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Petr Vlček tel. : 602 493 562
tajemník : Ing. Milan Těšitel tel. : 602 427 549
261 Biotechnologická společnost z.s.
adresa : VŠCHT, Technická 3, Praha 6
předseda : prof. ing. Jan Káš, DrSc. tel. : 220 443 018
tajemník : Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., tel. : 220 443 153
262 Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : tel. : 221 082 387
tajemník : tel. : 221 082 387
263 Česká sklářská společnost, z.s.
adresa : Arbesova 66a, Jablonec nad Nisou
předseda : Ing. Petr Beránek tel. : 417 570 389
tajemník : Ing. Jiří Matura tel. : 739 550 131
264 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jiří Samek, CSc tel. : 606 600 456
tajemník : tel. : 221 082 319
265 Vědeckotechnická společnost ŠKODA
adresa : Tylova 1/46, Plzeň
předseda : Ing. Vladimír Janoušek, CSc. tel. : 379 852 211
tajemník : Ing. Vojtěch Kuna tel. : 732 564 954
266 Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : Ing. Marie Myslivcová tel. :
tajemník : Ing. Antonín Švanda tel. : +420 728 508 308
267 Slezskomoravský svaz VTS a poboček, z.s.
adresa : Mariánské nám. 5, Ostrava
předseda : Ing. Eva Blejchařová tel. : 595 620 142
tajemník : Ing. Kateřina Látalová tel. : 595 620 111
269 Pražská vědeckotechnická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Karel Neumann tel. : 777 841 317
tajemník : Brož Milan tel. : 732 726 816
270 Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/ z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Daniela Králová, Dis. tel. : 221 082 258
tajemník : Ing. Ivan Mikeš tel. : 221 082 258
271 Česká asociace pro geoinformace z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Karel Janečka, Ph.D. tel. :
tajemník : (t.č. neobsazeno) tel. :
272 Česká společnost chemická, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Jan John, CSc. tel. :
tajemník : RNDr. Helena Pokorná tel. : 221 082 383
273 Česká marketingová společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, praha 1
předseda : doc. PhDr. Jitka Vysekalová Ph.D. tel. : 221 082 395
tajemník : Zdeňka Háchová tel. : 221 082 395
274 Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. tel. : 221 082 326
tajemník : tel. :
278 Vědeckotechnický spolek ŽĎAS
adresa : Pelikánova 34/5, Žďár nad Sázavou
předseda : Ing. Vladimír Maleček tel. : 737 337 140
tajemník : Ing. Zdeněk Formánek tel. : 604 430 884
279 Česká a slovenská obec dělostřelecká, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING tel. : 221082364
tajemník : Jan Klusáček tel. : 221082364
280 Česká automobilová společnost, z.s.
adresa : ČVUT FS, U 12120, Technická 4, Praha 6
předseda : Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. tel. : 776 637 352
tajemník : Ing. Pavel Brynych tel. :
281 Český národní komitét elektrického tepla
adresa : PO BOX 314, Plzeň
předseda : prof..Ing. Jiří Kožený, CSc., tel. : 377 634 345
tajemník : Ing. Ladislav Musil, Ph.D. tel. : 224 353 968
282 Český národní komitét IMEKO z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. tel. : 603 956 246
tajemník : tel. :
283 Česká společnost chemického inženýrství z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. tel. : 220 390 380
tajemník : Zuzana Boháčová tel. : 221 082 248
284 Vědeckotechnická společnost západních Čech z.s.
adresa : Vejprnická 56, Plzeň 1
předseda : Ing. Libuše Šrámková tel. : 377 308 235
tajemník : Jaroslav Lorenc tel. : 377 308 355
285 Česká komora zeměměřičů, z.s.
adresa : Plamínkové 1592, Praha 4
předseda : Ing. Jan Fafejta tel. : 241 402 563
tajemník : Eva Hokrová tel. :
286 Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.
adresa : Výstavní č. 8, Ostrava
předseda : prof. Ing. Ivo Černý, CSc. tel. : 602 517 455
tajemník : Marta Stašová tel. :
287 Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.
adresa : 28.října 20/6, Lipník nad Bečvou
předseda : Ing. Zdeněk Sekanina EUR ING tel. : 581 111 457
tajemník : tel. :
288 Spolek pro speciální těžbu plynů
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. tel. : 221 082 356
tajemník : Ing. Karel Peprný tel. :
289 Česká společnost rostlinolékařská, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Vladimír Řehák, CSc. tel. : 221 082 265
tajemník : Ing. Bořivoj Zbuzek tel. : 221 082 270

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub