Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc duben 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

Seznam členů svazu

201 Česká hutnická společnost, z.s.
adresa : Průmyslová 1034, Třinec
předseda : Ing. Jan Kobielusz tel. : 558 535 273
tajemník : Ing. Jaroslav Pindor, PhD tel. : 558 535 273
202 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Mgr. Mark Rieder tel. :
tajemník : Ing. Václav Bečvář, CSc. tel. : 221 082 386
203 Hornický spolek
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Petr Vidur tel. : 223 122 837
tajemník : Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. tel. : 221 082 356
204 Česká energetická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jaroslav Bárta tel. :
tajemník : Ing. Ivana Švarcová tel. : 221 082 398
205 Česká elektrotechnická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. tel. :
tajemník : Ing. Jiří Došla tel. : 221 082 256
206 Česká strojnická společnost z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Přemysl Malý, CSc. tel. : 221 082 203
tajemník : Hana Valentová tel. : 221 082 203
207 Česká společnost průmyslové chemie
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. tel. : 476 165 614
tajemník : RNDr. Helena Pokorná tel. : 221 082 383
208 Česká stavební společnost z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. tel. : 221 082 397
tajemník : Chloupková Dagmar tel. : 221 082 205
209 Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Václav Křivohlávek, CSc. tel. : 221 082 376
tajemník : Jaroslava Pejšová tel. : 221 082 376
210 Silikátová společnost ČR z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Dr. Ing. Michal Přibyl tel. : 224390811
tajemník : Ing. Daniel Bouša tel. : 604716447
212 Společnost dopravy
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Květoslava Kořínková, CSc. tel. : 602 376 082
tajemník : Ing. Marcela Kleinová tel. : 221 082 336
213 Česká potravinářská společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc. tel. : 604 677 792
tajemník : Ing. Inka Laudová tel. : 605229644
214 Česká zemědělská společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : doc. Ing.Adolf Rybka, CSc. tel. : 604 834 973
tajemník : Ing. Antonín Svoboda tel. : 221 082 270
215 Český spolek pro péči o životní prostředí
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jan Jarolím tel. : 736 414 463
tajemník : Ing. Libuše Deylová tel. : 221 082 365
216 Společenstvo drobného podnikání, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc . tel. : 606 605 043
tajemník : Ing. Pavla Davidová tel. : 221 082 335
217 Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Václav Šanda tel. : 602 157 621
tajemník : Ing. Jana Chudobová tel. : 221 082 374
218 Česká vědeckotechnická spol. pro aplik. kyber. a informatiku, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. tel. :
tajemník : tel. :
219 Společnost pro techniku prostředí, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Karel Kabele, CSc. tel. :
tajemník : Ing. Marek Mádr tel. : 221 082 353
220 Česká společnost pro jakost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Elena Stibůrková tel. : 221 082 269
tajemník : Petr Koten tel. : 221 082 602
221 Česká společnost pro manipulaci s materiálem -logistiku z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Miroslav Zelený tel. :
tajemník : Miroslava Smolová tel. : 221 082 334
223 Český komitét pro vědecké řízení z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. tel. : 603 959 560
tajemník : JUDr. Ing. Josef Zouhar, DrSc. tel. : 221 082 279
224 Česká lesnická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Pavel Draštík tel. : 725 100 160
tajemník : Zdeněk Vacek tel. : 221 082 384
226 Česká slévárenská společnost, z.s.
adresa : Divadelní 6, Brno
předseda : Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. tel. :
tajemník : Mgr. František Urbánek tel. : 542 214 481
227 Společnost tisku, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Vladimír Lukeš tel. :
tajemník : Ludmila Belicová tel. : 221 082 272
228 Česká silniční společnost z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Petr Mondschein, Ph.D. tel. : 221 082 388
tajemník : Ing. Tomáš Vacek tel. : 221 082 388
229 Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jan Gojný, Ph.D. tel. :
tajemník : Ludmila Belicová tel. : 221 082 272
230 Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jiří Petráček tel. :
tajemník : Ing. Helena Rybínová, CSc. tel. : 221 082 378
232 Česká metrologická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Miroslav Hanák tel. :
tajemník : Ivana Vidimová tel. : 221 082 382
233 Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Josef Ptáček tel. :
tajemník : Martin Čech tel. : 221 082 286
234 Odborná společnost letecká ČR, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EURING. tel. :
tajemník : Ing. Jan Roháč, Ph.D. tel. :
235 Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : JUDr. Vladimír Zamrzla tel. :
tajemník : tel. :
242 Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Mgr. Lukáš Zmeškal tel. : 775 212 319
tajemník : Miroslava Voráčková tel. : 605 161 711
243 Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : RNDr. Irena Peterková tel. : 221 082 222
tajemník : Zora Jírová tel. : 221 082 222
244 Česká informační společnost, z.s
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : PhDr. Radka Římanová tel. : 603 912 002
tajemník : tel. :
247 Klub žen ČSVTS
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Květoslava Kořínková , CSc . tel. :
tajemník : Ivana Vidimová tel. : 221 082 382
249 Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.
adresa : Horská 3, Praha 2
předseda : Doc.Ing. Stanislav Maňas CSc. tel. : 224 359 320
tajemník : Ing. Jana Běhalová, CSc tel. : 224 359 342
250 Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jan Motlík tel. : 221 082 631
tajemník : Ing. Ladislav Michalička, CSc. tel. : 221 082 631
251 Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing.Václav Voves tel. : 221 082 281
tajemník : JUDr. Jiří Kult tel. : 732 343 581
252 Česká nukleární společnost, z.s.
adresa : Rabštejnská 34, Plzeň
předseda : Ing. Daneš Burket, Ph.D.. tel. : 561 104 665
tajemník : Ing. Václav Bláha, CSc tel. : 378 042 230
253 Komora BOZP a PO ČR, z.s.
adresa : K Lindě 700/3, Praha 9-Satalice
předseda : Bc. Jan Klein tel. : 222119999
tajemník : tel. : 222119999
254 Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.
adresa : I.K. SKYVA, spol. s r.o., Slavíčkova 1a, Brno
předseda : Ing. Jiří Skyva tel. : 603157797
tajemník : Prof. Ing. Jindřich Melcher DrSc tel. :
255 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Petr Vlček tel. : 602 493 562
tajemník : Ing. Milan Těšitel tel. : 602 427 549
261 Biotechnologická společnost z.s.
adresa : VŠCHT, Technická 3, Praha 6
předseda : prof. ing. Jan Káš, DrSc. tel. : 220 443 018
tajemník : Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., tel. : 220 443 153
262 Spolek pro územní plánování a životní prostředí z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Pavel Kameník tel. :
tajemník : Pavel Kameník ml. tel. :
263 Česká sklářská společnost, z.s.
adresa : Arbesova 66a, Jablonec nad Nisou
předseda : Ing. Petr Beránek tel. : 417 570 389
tajemník : Ing. Jiří Matura tel. : 739 550 131
264 Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jiří Samek, CSc tel. : 606 600 456
tajemník : tel. : 221 082 319
265 Vědeckotechnická společnost ŠKODA
adresa : Tylova 1/46, Plzeň
předseda : Ing. Vladimír Janoušek, CSc. tel. : 379 852 211
tajemník : Ing. Vojtěch Kuna tel. : 732 564 954
266 Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : Ing. Marie Myslivcová tel. :
tajemník : Ing. Antonín Švanda tel. : +420 728 508 308
267 Slezskomoravský svaz VTS a poboček, z.s.
adresa : Mariánské nám. 5, Ostrava
předseda : Ing. Eva Blejchařová tel. : 595 620 142
tajemník : Ing. Kateřina Látalová tel. : 595 620 111
269 Pražská vědeckotechnická společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Karel Neumann tel. : 777 841 317
tajemník : Brož Milan tel. : 732 726 816
270 Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/ z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Daniela Králová, Dis. tel. : 221 082 258
tajemník : Ing. Ivan Mikeš tel. : 221 082 258
271 Česká asociace pro geoinformace z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Karel Janečka, Ph.D. tel. :
tajemník : (t.č. neobsazeno) tel. :
272 Česká společnost chemická, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Jan John, CSc. tel. :
tajemník : RNDr. Helena Pokorná tel. : 221 082 383
273 Česká marketingová společnost, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, praha 1
předseda : doc. PhDr. Jitka Vysekalová Ph.D. tel. : 221 082 395
tajemník : Zdeňka Háchová tel. : 221 082 395
274 Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. tel. : 221 082 326
tajemník : tel. :
278 Vědeckotechnický spolek ŽĎAS
adresa : Pelikánova 34/5, Žďár nad Sázavou
předseda : Ing. Vladimír Maleček tel. : 737 337 140
tajemník : Ing. Zdeněk Formánek tel. : 604 430 884
279 Česká a slovenská obec dělostřelecká, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING tel. : 221082364
tajemník : Jan Klusáček tel. : 221082364
280 Česká automobilová společnost, z.s.
adresa : ČVUT FS, U 12120, Technická 4, Praha 6
předseda : Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. tel. : 776 637 352
tajemník : Ing. Pavel Brynych tel. :
281 Český národní komitét elektrického tepla
adresa : PO BOX 314, Plzeň
předseda : prof..Ing. Jiří Kožený, CSc., tel. : 377 634 345
tajemník : Ing. Ladislav Musil, Ph.D. tel. : 224 353 968
282 Český národní komitét IMEKO z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. tel. : 603 956 246
tajemník : tel. :
283 Česká společnost chemického inženýrství z.s.
adresa : Novotného lávka 200/5, Praha 1
předseda : Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. tel. : 220 390 380
tajemník : Zuzana Boháčová tel. : 221 082 248
284 Vědeckotechnická společnost západních Čech z.s.
adresa : Vejprnická 56, Plzeň 1
předseda : Ing. Libuše Šrámková tel. : 377 308 235
tajemník : Jaroslav Lorenc tel. : 377 308 355
285 Česká komora zeměměřičů, z.s.
adresa : Plamínkové 1592, Praha 4
předseda : Ing. Jan Fafejta tel. : 241 402 563
tajemník : Eva Hokrová tel. :
286 Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.
adresa : Výstavní č. 8, Ostrava
předseda : prof. Ing. Ivo Černý, CSc. tel. : 602 517 455
tajemník : Marta Stašová tel. :
287 Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.
adresa : 28.října 20/6, Lipník nad Bečvou
předseda : Ing. Zdeněk Sekanina EUR ING tel. : 581 111 457
tajemník : tel. :
288 Spolek pro speciální těžbu plynů
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. tel. : 221 082 356
tajemník : Ing. Karel Peprný tel. :
289 Česká společnost rostlinolékařská, z.s.
adresa : Novotného lávka 5, Praha 1
předseda : Ing. Vladimír Řehák, CSc. tel. : 221 082 265
tajemník : Ing. Bořivoj Zbuzek tel. : 221 082 270

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub