Databáze oblastí odborných znalostí poskytovaných experty Svazu

 

Oblasti expertízy

 

Biotechnologická společnost, Česká potravinářská společnost

 Česká asociace pro geoinformace

Česká automobilová společnost

Česká elektrotechnická společnost

Česká hutnická společnost

Česká silniční společnost

Česká společnost chemická

ČVTS AKI, Česká a Slovenská společnost pro fotoniku

Česká zemědělská společnost

Českomoravská společnost pro automatizaci

Český národní komitét IMEKO

Český spolek pro péči o životní prostředí

Český svaz geodetů a kartografů

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

Komora geodetů a kartografů

Moravskoslezská hornická společnost

Společnost pro techniku prostředí

 

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku