Aktuálně

 

Český svaz vědeckotechnických společností oslaví v tomto roce 25. výročí založení. Nad touto významnou událostí převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman.

 

25 let CSVTSSoučasný Český svaz vědeckotechnických společností, který je právním nástupcem bývalé Československé vědeckotechnické společnosti, působící v období let 1955 až 1989, navazuje na tradice sdružování vědců, inženýrů, architektů a techniků, probíhající již v dávné minulosti a zejména pak na slavný Spolek inženýrů a architektů v Království Českém – SIA, který byl založen již v roce 1865 a který se po založení samostatného Československého státu v roce 1918 transformoval na Spolek inženýrů a architektů v Československu.

 

Dvacáté páté výročí založení současného Českého svazu vědeckotechnických společností je i přes relativně krátké období jeho novodobé historie, v porovnání s historickým datem založení SIA roku 1865, nesmírně významné. Je to především proto, že v roce 1990, který byl počátkem zásadních politických změn v Československu po sametové revoluci v listopadu 1989, došlo rovněž i k významné transformaci bývalé Československé vědeckotechnické společnosti na dva nové subjekty, nepolitické, nevládní a zcela samostatné vědeckotechnické svazy, Český svaz vědeckotechnických společností a Zväz slovenských vědeckotechnických spoločností, ustavených na demokratických principech jako moderní, odborně a profesně profilované asociace samostatných spolků.

Oslavy 25. výročí založeníbudou mít 2 části, odbornou a slavnostní. Odborná část proběhne formou konference dne 18.5.2015, v čase od 13 do 17h v budově Svazu na Novotného lávce 5 v Praze 1. Název konference je „Věda a technika v ČR”, motto „Perspektivy techniky a technologií do roku 2030”.

Společenská část oslav se uskuteční v den konání jarní valné hromady Svazu, tedy 28.5.2015 ve čtvrtek odpoledne. Po zdravicích a projevech čestných hostů bude program pokračovat slavnostním předáním ocenění udělovaných Českým svazem vědeckotechnických společností a to Medailí Christiana J. Willenberga a Čestných odznaků ČSVTS.

Detaily programu budeme postupně uveřejňovat na webových stránkách Svazu.