Aktuálně

 

KVALITA VYSOKÝCH ŠKOL


Dne25. října 2017 pořádala odborná sekce Kvalita ve vzdělávání RK ČR pod záštitou JUDr. Ing. Szurmana předsedy Rady kvality ČR odborný seminář s mezinárodní účastí pod názvem VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY V PROSTŘEDÍ VŠ – PŘÍSTUPY A ZKUŠENOSTI.

V programu semináře, který se věnoval velice aktuálnímu tématu, vystoupili kromě předsedy Rady kvality ČR Dr. R. Szurmana, předsedkyně odborné sekce RK Kvalita ve vzdělávání prof. R. Petříkové a předsedy pracovní skupiny Kvalita VŠ prof. J Nenadála dva další pozvaní odborníci. Hlavní příspěvek pod názvem Realizace akademické kvality na britské univerzitě – nástroje a procesy přednesl prof. E. Helienek z Nottingham Trent University – GB. Velice podrobně seznámil účastníky semináře s režimem hodnocení vzdělávacího procesu na jeho univerzitě. Z jeho vystoupení bylo zřejmé, že péče o kvalitu na britských vysokoškolských institucích není jen administrativně formální záležitostí, ale je to organická a trvale probíhající součást vzdělávacích činností. I tato skutečnost je zřejmě důvodem, proč se britské univerzity hojně objevují na čelných místech evropských a světových žebříčků hodnocení kvality institucí terciárního vzdělávání. Součástí programu byl příspěvek prezidenta Českého národního výboru FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací) doc. Z. Trojana Zkušenosti s evropskými akreditacemi inženýrských vzdělávacích programů. Hovořil v něm o více než padesátileté zkušenosti FEANI s prováděním akreditací inženýrských vzdělávacích programů, kterými se hodnotí kvalita připravenosti absolventů k výkonu inženýrské profese. V rámci diskuse vystoupili někteří z účastníků semináře s informací o stavu příprav pro naplňování povinností nově uložených vysokým školám v souvislosti s hodnocením činnosti VŠ a prováděním akreditací podle novelizovaného zákona o VŠ. V diskuzi také zazněla kritika práce NÚA VŠ v oblasti přípravy metodických podkladů pro zpracování dokumentů požadovaných zákonem.  


doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING


Zdenek Trojan

Prezentace p. Trojana - ZDE