Aktuálně

 

Udělení Plakety za rozvoj spolupráce

 

 

Tradiční setkání zástupců Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. (ČSVTS) dne 3.11.2016 bylo důstojnou událostí k předání významného ocenění Plakety za rozvoj spolupráce, které je symbolem nadstandardních vztahů mezi těmito partnerskými inženýrskými asociacemi. Plaketa za rozvoj spolupráce se uděluje jako vyjádření uznání za významný přínos v oblasti vědy a techniky a v rozvoji slovensko-českých /česko-slovenských vztahů.

Za rok 2016 toto ocenění, na návrh kolegů ze ZSVTS, získal Ing. Miroslav Jedlička, dlouholetý předseda České společnosti pro jakost, z.s. a v současnosti její čestný předseda a prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. z ČESKÉ a SLOVENSKÉ OBCE DĚLOSTŘELECKÉ na návrh kolegů z ČSVTS. Oba ocenění se významnou měrou zasloužili o rozvoj spolupráce mezi oběma Svazy a o rozvoj odborné činnosti, jak na spolkové tak na akademické úrovni obou států. Plaketu za rozvoj spolupráce Ing. Jedličkovi předal prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING a prof. Potužákovi předseda ČSVTS doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING. Srdečně blahopřejeme!