Aktuálně

 

Studenti podporovaní ČSVTS pojedou opět do Pekingu

 

Český svaz vědeckotechnických společností, podpořen úspěchem studentů ve finále středoškolské odborné soutěže v Pekingu „The Beijing Youth Science Creation Competition“ v březnu tohoto roku (více informací ve Zpravodaji č. 37, květen 2014), byl opět vyzván Pekingskou asociací pro vědu a techniku - Beijing Association of Science and Technology  - BAST, aby poslal 3 vynikající středoškolské studenty do finále uvedené soutěže v příštím roce.  Finále se účastní  300 studentů z Číny. V souběžně probíhající mezinárodní sekci soutěží studenti z Evropy společně se studenty z Macaa, Hongkongu a Taiwanu. Věková hranice soutěžících je 15 – 18 let, jednacím jazykem je angličtina.

Navázaná spolupráce s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. a SOČ – Středoškolská odborná činnost pokračovala i tento rok při výběru vhodných projektů a jejich autorů pro uvedené finále v Pekingu. Každá z uvedených organizací nominovala do úzkého výběru tři projekty. Jejich finální výběr proběhl dne 6. listopadu 2014 v sídle ČSVTS, taktéž ve spolupráci s AMAVET a SOČ.

Výběrová komise se po ukončení výběrového řízení a diskusi shodla, že kritériím soutěže v Pekingu se nejvíce přiblížily a tudíž byli vybrány studentky:

Úroveň prezentací dalších 3 prací byla vysoká, komisi velice oslovil přístup i dalších studentů a bylo náročné v některých případech rozhodnout. Nicméně vzhledem na podmínky čínské soutěže byly vybrány výše jmenované studentky.

Ostatní finalisté:

Martin Vondrák, Olomouc, SOČ,
Kateřina Diblíková a Christina Bachmannová, Vysoké Mýto,  AMAVET,
Markéta Pitrová, Brno, SOČ.


Studenti byli hodnoceni na základě jejich prezentace v anglickém jazyce podpořené promítanou powerpointovou prezentací, posterem a případně dalšími materiály.
Hodnotící kritéria byla: odborná stránka práce, zejména originalita myšlenky, přístup k řešení problému, důkladnost, komplexnost, samostatnost, chápání problematiky, srozumitelnost prezentace, dále prezentační schopnosti, schopnost komunikace v anglickém jazyce, schopnost argumentace a celkový dojem.

Vybraným studentkám držíme palce, ať se jim podaří navázat na úspěch českých zástupců z roku 2014!