Aktuálně

 

 

Ocenění prezidenta Sdružení automobilového průmyslu a člena vedení firmy Volkswagen group Ing. Martina Jahna, MBA na půdě Českého svazu vědeckotechnických společností

 

Dne 29. 5. 2014 převzal Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení automobilového průmyslu, šéf mezinárodních fleetových prodejů Volkswagen group, a bývalý místopředseda vlády ČR pro ekonomiku, z rukou čestného předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR ING., nejvyšší ocenění udělované tímto subjektem, a to medaili Christiana J. Willenberga za významnou podporu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a za podporu činnosti Českého svazu vědeckotechnických společností.

Při této příležitosti ve svém projevu k zástupcům členských organizací Svazu uvedl, že „inovace jsou o přístupu a myšlení“, což podle jeho slov znamená nejen inovativně myslet každý den, ale přijmout inovace jako životní styl, resp. jako filozofii života, což se naučil a denně aplikuje při svém současném působení ve vedení firmy Volkswagen.

Ocenil proto poslání Českého svazu vědeckotechnických společností, který svou činností pomáhá posouvat českou společnost směrem k inovacím, což je, dle jeho názoru, jediná možnost jak v globální ekonomice přežít.