Aktuálně

 

Účast na zasedání středoevropské skupiny FEANI


Zasedání středoevropské skupiny FEANI, kterého se zúčastnila delegace ve složení doc. Ing. D. Hanus, CSc., EUR ING, doc. Ing. Z. Trojan, CSc., EUR ING, Ing. Z. Dahinterová, EUR ING, pořádal Slovinský národní výbor v Mariboru ve dnech 22. – 24. 8. 2013. Součástí zasedání byl seminář k akreditačním a evaluačním systémům. Přednášejícími byli významní profesoři slovinských technických univerzit prof. Ivan Leban, prof. Stane Pejovnik a prof. Marko Jagodić.
Generální sekretář FEANI informoval o aktivitách a aktuálních činnostech FEANI, o působení v EC Steering Group a o dalších kontaktech s reprezentanty Evropské komise.
Dalším bodem jednání byla prezentace aktivit jednotlivých členských států. Inženýrská karta byla samostatným bodem programu. Při přípravě zasedání valné hromady byl podrobně projednán program a návrhy personálního obsazení. Byly komentovány pracovní materiály zaslané v předstihu sekretariátům národních výborů členských zemí.
    
Příští zasedání Středoevropské skupiny FEANI bude zajišťovat Slovenský národní výbor FEANI a bude se konat v Bratislavě.