Aktuálně

Výstava věnovaná využívání jádra v Československu

 

V prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce proběhla ve dnech 27. - 30. dubna výstava věnovaná 60 rokům mírového využívání jádra v Československu. Výstava, jejímž partnerem je ruská státní společnost pro jadernou energii Rosatom, vyvolala zájem z řad pamětníků i mladých lidí.
 


V loňském roce si připomněl ČSVTS své 25. výročí a svá kulatá výročí slavila i řada dalších podniků jaderného průmyslu bývalého Československa. Dne 23. dubna 2015 uplynulo 60 let od podepsání mezivládní dohody mezi Československem a Sovětským svazem o pomoci při rozvoji výzkumu ve fysice atomového jádra a při využívání atomové energie pro potřeby národního hospodářství. V několika dalších letech byla ze SSSR dodána dvě experimentální zařízení, reaktor a cyklotron, pro nově založený Ústav jaderné fysiky v Řeži (dnes ÚJV Řež, a. s.) a specialisté v jaderných oborech začali být vzděláváni a školeni v sovětských výzkumných ústavech. Ústav byl zřízen 10. června 1955 a další rozvoj vzdělávání a výzkumu předznamenalo založení Fakulty technické a jaderné fysiky (dnes FJFI), která zahájila výuku 9. září 1955. V roce 1956 zahájila aktivity v oblasti jádra také první československá společnost, šlo o dnešní podnik Škoda JS, který začal připravovat projekt první československé jaderné elektrárny postavené v Jaslovských Bohunicích.
Výstava připomíná hlavní události uplynulých 60 let a představuje významné průmyslové podniky a jednotlivé československé, později české a slovenské jaderné elektrárny. Část výstavy je také věnována vzdělávání a výzkumu, přesněji českým vysokým školám vyučujícím jaderné obory a výzkumným institucím ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež. Zvláštní pozornost v rámci výstavy patřila spolupráci českých a ruských specialistů na realizaci nových projektů v jaderné oblasti.

ČSVTS hostila výstavu uměleckých fotografií z výroby jaderného paliva
Ve dnech 4. – 27. dubna byla v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností k vidění výstava spojující umění a moderní průmyslové produkty a výrobní zařízení. Ač se to nezdá, je toto spojení možné a dokonce velmi zajímavé, což dokazuje i návštěvnický zájem.
Autoři výstavy pořídili atraktivní záběry z podniků na výrobu jaderného paliva a přirovnali je k významným uměleckým dílům lidské historie. Například stator centrifugy pro obohacování uranu připomíná vitráže středověké katedrály a tak surový průmyslový předmět jako distanční mřížka, která udržuje stejné vzdálenosti mezi jednotlivými palivovými proutky v palivovém souboru, může při správném nasvícení připomínat skleněnou pyramidu v Louvru. Na vystavených plakátech nechyběly ani supravodiče a zařízení používané k jejich výrobě.
Výstava s názvem Jaderné palivo - umění špičkových technologií vznikla na základě projektu společnosti TVEL - umění tvorby energie, který byl věnován Roku kultury, vyhlášeném v Rusku v roce 2014. Byla slavnostně otevřena v dubnu tohoto roku v aule ČVUT na Karlově náměstí v Praze. V květnu ji mohli vidět v rámci Techmanie studenti a návštěvníci Západočeské univerzity v Plzni a v červnu byla umístěna v ÚJV Řež, kde byla součástí oslav 60. výročí vzniku tohoto ústavu.