Aktuálně

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR a předseda ČSVTS předali ocenění

 

Při příležitosti oslav 25. výročí založení Českého svazu vědeckotechnických společností byla  významným osobnostem předána nejvyšší ocenění udělovana ČSVTS, a to Medaile Christiana J. Willenberga* a Čestné odznaky ČSVTS. Medaile Christiana J. Willenberga předával oceněným ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a Čestné odznaky ČSVTS předseda ČSVTS Jaromír Volf.

 

 

Medaile Christiana J. Willenberga byly uděleny těmto osobnostem:

 

Ing. Marwan Abdelhamid
stávající prezident WFEO - Světové federace inženýrských organizací

 

Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING
generální sekretářka Českého národního výboru FEANI

 

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
předseda Akademie věd ČR a předseda České společnosti chemického inženýrství
informace o kandidátovi ZDE

 

Ing. Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

doc Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING
čestný předseda ČSVTS, prezident Odborné společnosti letecké ČR

 

prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D.
prezident ZSVTS- Zväzu slovenských vedeckotechnických společnosti

 

Ing. Helena Rybínová, CSc.
tajemnice České společnosti pro zdravotnickou techniku

 

Maj Gen R K Sanan, VSM (Retd)
sekretář a ředitel The Institution of Engineers (India)

 

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING
místopředseda ČSVTS a prezident Českého národního výboru FEANI

 

*Nejvyšší vyznamenání ČSVTS nese jméno zakladatele vůbec první inženýrské školy založené v Praze v r. 1707 jako nejstarší inženýrské školy ve střední Evropě a jedné z nejstarších inženýrských škol na celém světě. Christian J. Willenberg, k jehož odkazu se Český svaz vědeckotechnických společností hlásí, byl mimořádnou osobností se schopností daleké vize, osobností, která měla odvahu a vytrvalost při realizaci odvážného záměru a pionýrského činu, jakým bylo vybudování vysokoškolského inženýrského učení v jeho době.

 

Čestné odznaky ČSVTS byly uděleny těmto osobnostem:


prof. Ing. Dušan Čurda, CSc.
Česká potravinářská společnost


Ing. Libuše Deylová
Český spolek pro péči o životní prostředí


doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc.
Česká společnost chemického inženýrství


prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc.
Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS


doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Český národní komitét IMEKO


Ing. Magdalena Horská, CSc.
Sdružení vodohospodářů ČR


Ing. Miroslav Hrdlička
Komora geodetů a kartografů


Ing. Jan Chaloupka, CSc.
Českomoravská společnost pro automatizaci


Jaroslava Kühnelová
Česká slévárenská společnost


doc. Ing. Jaroslav Kützendörfer, CSc.
Silikátová společnost ČR


Ing. Zdeněk Novák
Česká automobilová společnost


Ing. Mojmír Procházka
Česká zemědělská společnost


RNDr. Jaroslav Raab
Česká hutnická společnost


Ing. Pavel Ryšánek
Česká společnost pro jakost, z.s.


doc. Ing. Miloš Sedláček, CSc.
Český národní komitét IMEKO


Ing. František Steiner
Česká elektrotechnická společnost, z.s.


Ing. Zdeněk Šlégr
Česká společnost pro zdravotnickou techniku


prof. Ing. Jindřich Vítovec, DrSc.
Česká metrologická společnost


Ing. Jiří Weisshaupt
Vědeckotechnický spolek Žďas


Ing. Milan Zapletal, CSc.
Česká společnost rostlinolékařská