Aktuálně

 

Závěry kulatého stolu ČSVTS

Věda, výzkum a inovace v letech 2014-20
(České inovační partnerství)

 

Účastníci kulatého stolu v zastoupení MPO, MŠMT, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace výzkumných organizací a  ČSVTS dospěli  po výměně názorů ke společnému závěru, který byl  obdobou doporučení EK členským státům v oblasti  intenzivnějšího využívání výsledků výzkumu, vývoje a inovací k rychlejšímu ekonomickému růstu z června t.r. a doporučují:

 

  1. zlepšení kvality procesu rozvoje strategie a tvorby politiky, který zahrne výzkumné a inovační činnosti a bude založen na stabilním víceletém rozpočtu, jež se zaměří na strategii využití zdrojů
  2. zlepšení kvality programů pro výzkum a inovace, včetně nižší administrativní zátěže a lepšího přidělování finančních prostředků z hlediska konkurenceschopnosti
  3. zlepšení kvality veřejných institucí zabývajících se výzkumem a inovacemi, mimo jiné prostřednictvím nových partnerství s průmyslem (pro ČR např. České inovační partnerství)

 

Prezentace účastníků kulatého stolu:

uvodni_vystoupeni

CSVTS_-_kulaty_stul_2014_J_Volf

RIS_MSK_2014_06

SPD_CR-kulaty_stul_2014_Z_Frolik-prez_1

SPD_CR-kulaty_stul_2014_Z_Frolik-prez_2