Charakteristika, základní údaje

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉHO SPOLKU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Český spolek pro péči o životní prostředí (dále jen „ČSPŽP“ nebo„Spolek“)

je  dobrovolné, nevládní, nepolitické, veřejně prospěšné, vědeckotechnicky zaměřené neziskové občanské sdružení odborníků, zaměřených na péči o životní prostředí.
Ustaven byl v roce 2004.  Registrován byl  MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 – 1/57 412/04 – R.
Zapsán je u Městského soudu V Praze pod spisovou značkou L. 14709 zápisem ze dne 1.1.2014
IČO: 266 66 294    DIČ: CZ26666294
bankovní spojení: 35 – 5604130247 / 100

Spolek se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických společností, v jehož budově v Praze 1, na Novotného lávce sídlí jeho sekretariát .
Působí na celém území České republiky.

Poslání:
Podpora, poznávání a prosazování udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí.

Cíl:
Přínos ke zdůraznění péče o životní prostředí prostřednictvím informační a vzdělávací činnosti pro potřeby veřejné správy i praxe.

Činnost:
Zaměřena je na 5 základních oblastí:

 • vzdělávání (přednášky, kurzy, semináře, konference, diskuze, výměna informací, stáže, setkávání odborníků s veřejností, zabývající se ochranou ž.p., exkurze ap.)
 • publikování¨(sborníky, odborné texty, výchovné programy)
 • spolupráce (s orgány veřejné správy, školami, vědeckotechnickými pracovišti a dalšími organizacemi působícími v České republice)
 • mezinárodní spolupráce se zahraničními společnostmi a organizacemi (s cílem spolupráce a výměny informací, znalostí a zkušeností) – především členství v Evropské federaci společností, sdružujících odborníky na problematiku životního prostředí (ENEP).

 

Organizační struktura ČSPŽP:
Orgány spolku
jsou:  – valná hromada  výbor a jeho předseda, kontrolní komise
Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Svolávána je nejméně jednou ročně. Jednou za dva roky volí členy výboru a trevizní komise.

Výbor je nejvyšší řídící a výkonný orgán spolku mezi zasedáním valné hromady. Tvoří jej sedm členů volených valnou hromadou na dva roky. Ze svého středu volí předsednictvo tvořené předsedou, dvěmi místopředsedy a hospodářem (funkce místopředsedy a hospodáře může být kumulovaná). Členové výboru se schází nejméně jednou měsíčně.

Současné složení výboru:                                                                                                                                                                                                                       
předseda: Ing. Jan  Jarolím
místopředsedkyně: Ing. Libuše Deylová   a  RNDr. Vlastimila Mikulová
členové:  Ing. Milena Roudná, CSc., Ing. Petr Šulc, Ing. Petr Vučka, MUDr. Magda Zimová, CSc  

Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Spolku. Má tři členy volené valnou hromadou na dva roky. Ze svého středu volí předsedu a jeho zástupce. V případě potřeby svolává přewdseda schůzku komise.  Nejméně jeden člen RK se pravidelně účastní schůzek výboru, na kterých má poradní hlas.

Současné složení kontrolní komise:
Ing. Libuše Benešová, CSc., Ing. Jaroslav Bezděk, CSc, Ing. Věra Sigmundová  

Sídlo, poštovní adresa :   Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1                                                                                                                                                                                                           

Spojení:  elektronická adresa: spolekzp@csvts.cz  ; telefon: pevná linka – sekretariát: 221 082 365,
Deylová 241 493 381, mobil (Deylová): 724 911 879,

Mikulová mobil: 603511977

 fax: 222 222 155
webové stránky: www.csvts.cz/cspzp
bankovní spojení: 35 – 5604130247 / 100

Členství v ČSPŽP:                                                                                                                                                                                                                                                  Výhody:

 • slevy vložného na akcích, pořádaných Spolkem.
 • získávání a navazování odborných kontaktů v rámci ČR i členských organizací EFAEP
 • aktuální informovanost o odborných akcích pořádaných Spolkem i o odborných akcích
  v Evropě
 • získávání informací o významném dění v oblasti ochrany životního prostředí
  v Evropské unii
 • možnost zařazení do Evropské sítě odborníků zabývajících se ochranou životního prostředí
  a využívání vyplývajících výhod

Členská základna:
Představují ji individuální, skupinoví, exkluzivní a čestní členové
Členy jsou různě zaměření odborníci, zabývající se vědeckotechnickou, řídící, poradenskou, vzdělávací i výkonnou i výrobní činnosti v rámci péče o životní prostředí. Členy se mohou stát i jednotlivci, případně organizace ze zahraničí – především ze Slovenska.

Členské příspěvky:
O výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada. V současné době je výše členských příspěvků následující:
jednotlivci: plný č.p.:       500,-Kč ročně
snížený č.p.: 100,- Kč ročně (nevýdělečně činní důchodci, ženy v domácnosti, studenti)
skupinový člen: 1 000,- Kč ročně

Přihlášky ke členství v ČSPŽP (v příloze)
EnviWeb – odborný portál pro životní prostředí
ČNV ONK – Český národní výbor pro omezování nebezpečí katastrof

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>