sekce mladých


ženy v jádře


Evropská nukleární
společnost


Slovenská nukleární
společnost


Kolektivní členové

ALTA a.s.
AMEC Nuclear Czech
AREVA NP GmbH
ČEZ a.s.
EGP INVEST s.r.o.
Energovýzkum s.r.o.
ENVINET a.s.
FEL ZČU Plzeň
FJFI ČVUT Praha
FS ČVUT Praha
FSI VUT Brno
Chemcomex Praha a.s.
I&C ENERGO a.s.
Královopolská RIA a.s.
Modřanská potrubní a.s.
OSC a.s
Rizzo Associates
Czech, a.s.

SÚRAO
ŠKODA JS a.s.
TES s.r.o.
ÚJV Řež a.s.
VF a.s
Westinghouse
Electric Czech Rep. s.r.o.

ZAT a.s. Příbram

 
Kontakty
Sídlo ČNS:
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

Prezident
Ing. Daneš Burket, Ph.D.
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
tel: 561 104 665
danes.burket@cez.cz

Viceprezident pro věci organizační
Ing. Václav Hanus
ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín
tel: 381 102 143
vaclav.hanus@cez.cz

Viceprezident pro věci ekonomické
Ing. Václav Bláha, CSc.
tel: 607 928 497
vacblaha@seznam.cz

Viceprezident pro věci zahraniční
Ing. Jiří Duspiva
ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
tel: 266 173 572
jiri.duspiva@ujv.cz

Viceprezident pro věci programové
RNDr. Miroslav Kawalec
VÍTKOVICE, a. s.
Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice
tel: 595 953 527
miroslav.kawalec@vitkovice.cz

  Členové výboru:

Ing. Larisa Dubská
ENVINET a.s.
tel: 568 409 887,
larisa.dubska@envinet.cz

Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno
tel: 541 146 233,
katovsky@feec.vutbr.cz

Mgr. Vlastimil Koubek
ČEZ, a. s.
tel: 561 104 660,
vlastimil.koubek@cez.cz

Ing. Petr Kovařík
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel: 266 172 426,
petr.kovarik@envinet.cz

Ing. Zdeněk Kříž
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel: 266 173 428,
zdenek.kriz@cvrez.cz

Ing. Zdenka Pávková
ČEZ, a. s.
tel: 381 103 932,
zdenka.pavkova@cez.cz

Ing. Tomáš Vytiska
ČEZ, a. s.
tel: 607 250 863,
tomas.vytiska@cez.cz

Ing. Václav Železný
Fakulta strojní ČVUT v Praze
tel: 224 352 729,
vaclav.zelezny@fs.cvut.cz

Členové revizní komise:

Ing. Radek Svoboda, Ph.D. - předseda
ČEZ, a. s.
tel: 381 104 205,
radek.svoboda@cez.cz

Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
tel: 221 912 388,
dusan.kobylka@fjfi.cvut.cz

Ing. Michal Kovač
ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
michal.kovac@cez.cz