literatura proceedings periodika zkratky slovník odkazy obrázky
Jaderná bibliotéka - literatura

vyhledávání:


kategorie:
vše
I. instituce
 ČNS
 ČR
 IAEA
 NEA
 SÚJB
 ÚJV
 WEC
II. reaktory
 ETE
 GenIV
 PWR
 RBMK
 reaktory
III. témata
 fúze
 jaderná bezpečnost
 legislativa
 palivo
 program
 radioaktivita
 RAO
 teorie
 uran
 vodík
 výzkum
IV. obecně
 publikace
 prezentace
výběr: kategorie legislativanalezeno záznamů: 3

[1]Státní energetická koncepce ČR
Státní energetická koncepce byla schválena vládou ČR v roce 2004, definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030.
kategorie:legislativa, ČRvydáno:2004, CZ
umístění:zde


[2]Aktualizace Státní energetické koncepce
Příloha Státní energetické koncepce o posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.
kategorie:legislativa, ČRvydáno:2003, CZ
umístění:Tomáš Vytiska


[3]Zákon č.18/1997 - Atomový zákon
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, upravuje způsob a podmínky vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie, definuje základní pojmy, ustanovuje SÚJB.
kategorie:legislativa, SÚJB, ČRvydáno:2002, CZ
umístění:zde


1

přispět - správce