literatura proceedings periodika zkratky slovník odkazy obrázky
Jaderná bibliotéka - literatura

vyhledávání:


kategorie:
vše
I. instituce
 ČNS
 ČR
 IAEA
 NEA
 SÚJB
 ÚJV
 WEC
II. reaktory
 ETE
 GenIV
 PWR
 RBMK
 reaktory
III. témata
 fúze
 jaderná bezpečnost
 legislativa
 palivo
 program
 radioaktivita
 RAO
 teorie
 uran
 vodík
 výzkum
IV. obecně
 publikace
 prezentace
výběr: kategorie NEAnalezeno záznamů: 2

[1]Nuclear Fuel Behaviour in LOCA Conditions
Takzvaná state-of-the-art zpráva organizace NEA souhrnně informující o chování jaderného paliva během možných havárií se ztrátou chladiva. Jde o poměrně aktuální téma vzhledem ke stále se zvyšujícímu vyhoření paliva a používání inovovaných povlakových zirkoniových slitin.
kategorie:NEA, jaderná bezpečnost, publikacevydáno:2009, EN, ISBN 978-92-64-99091-3
umístění:zde


[2]Nuclear Energy Outlook
Mnohostránková publikace vydaná u příležitosti padesátiletého výročí agentury OECD NEA. Mapuje využití jaderné energie členskými státy jak v uranové, tak palivové části, v oblasti vlivu na životní prostředí, jaderné bezpečnosti i nakládání s odpady.
kategorie:NEA, publikacevydáno:2008, EN, ISBN 978-92-64-05410-3
umístění:Tomáš Vytiska


1

přispět - správce