PDF Tisk Email

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví


Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví (dále jen Asociace) je dobrovolným sdružením odborníků, kteří jsou připraveni podílet se na řešení sporů v oblasti duševních vlastnictví a nekalé soutěže jako:

  • mediátoři (zprostředkovatelé, prostředníci),
  • rozhodci v obecném významu tohoto slova,
  • rozhodci ad hoc ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.


Asociace si klade za cíl:

  • zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o právních a dalších problémech duševního vlastnictví a nekalé soutěže i o problematice smírčího a rozhodčího řízení, zejména formou přednáškové a publikační činnosti,
  • pomáhat svým členům při mediátorské a rozhodcovské činnosti,
  • poskytovat platformu pro výměnu zkušeností při mediátorské a rozhodcovské činnosti,
  • napomáhat ke sjednocení odborných i etických postupů a pravidel při výkonu takové činnosti,
  • poskytovat pomoc při zajišťování administrativních záležitostí spojených s výkonem mediátorské a rozhodcovské činnosti.


Asociace vznikla v roce 1997. Je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město

joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews